Yhdistysten ja säätiöiden verovalvonta lisääntyy

Verottaja tiukentaa myös yleishyödyllisyysaseman tulkintaa.

Verottaja tiukentaa myös yleishyödyllisyysaseman tulkintaa.

Yhdistyksiin ja säätiöihin on havaintojemme mukaan viime vuosina kohdistunut enenevissä määrin verotarkastuksia, joissa on pyritty haastamaan vakiintuneinakin pidettyjä tuloverotuksen yleishyödyllisyysasemia, tai ainakin katsomaan osa toiminnasta elinkeinotoiminnaksi. Lisäksi säännönmukaisessa verotuksessa on jo vuosikausia valittu vuosittain eri toimialojen toimijoita verovalvonnan kohteeksi. Säännönmukaisessa verotuksessa toimintaa on pyritty katsomaan osittain tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnaksi tai yleishyödyllisyysasema menetetyksi.

Valvonta ei tule tulevaisuudessa vähentymään, vaan pikemminkin päinvastoin. Tämän vuoden vero-opintopäivillä Verohallinnon ohjaus- ja valvontapäällikkö kertoi, että vuoden 2023 aikana yhtenä verovalvonnan painopistealueena tulee olemaan yhdistysten ja säätiöiden elinkeinotoiminta. Todennäköisesti samassa yhteydessä tutkitaan myös yleishyödyllisyysasemia.

Verotetaanko jatkossa kaikkia yhdistyksiä ja säätiöitä?

Verovalvonnan kohteeksi joutuminen ei automaattisesti tarkoita, että kaikilla yhdistyksillä ja säätiöillä osa toiminnasta katsottaisiin jatkossa elinkeinotoiminnaksi tai yleishyödyllisyysasema menetettäisiin kokonaan. Myöskään toiminnan katsominen elinkeinotoiminnaksi ei välttämättä tarkoita kassaverovaikutuksia ainakaan tuloverotuksessa, esimerkiksi toiminnan ollessa tappiollista. Verotuksen vähennyskelpoisuutta koskevat säännökset kuitenkin poikkeavat kirjanpidosta ja esimerkiksi vähennyskelvottomat lahjoitukset tai tuet voivat aiheuttaa alijäämäisellekin toiminnalle verovaikutuksia. Joka tapauksessa on selvää, että tehostuneesta verovalvonnasta seuraa enenevissä määrin erilaisia verotusesityksiä.

Voiko asiaan vaikuttaa?

Jokaisen yhdistyksen ja säätiön on syytä tasaisin väliajoin selvittää toimintansa verotuksellinen luonne. Mikäli esimerkiksi osaa toiminnasta voidaan pitää elinkeinotoimintana, saattaa olla järkevää yhtiöittää varsinkin laaja elinkeinotoiminta omaan yhtiöönsä, jolloin yhdistyksen tai säätiön yleishyödyllisyysaseman pitäisi olla turvatumpi. Mikäli toiminnan luonne tai laajuus vaikuttaa nykyisen verotus- ja oikeuskäytännön perusteella sellaiselta, että jopa varsinainen yleishyödyllisyysasema saattaa olla vaarantunut, voidaan tähänkin vaikuttaa esimerkiksi toiminnan muuttamisella, toimintojen yhtiöittämisillä tai muilla järjestelyillä tai toimenpiteillä. Lisäksi on muistettava, että vaikka tuloverotuksen yleishyödyllisyysasema menetettäisiinkin, voi yhdistys tai säätiö olla edelleen yleishyödyllinen perintö- ja lahjaverotuksessa. Tällöin esimerkiksi annetut lahjoitukset ovat edelleen verovapaita. Asialla on merkitystä myös esimerkiksi omaisuuden säätiöittämisessä, sillä peruspääoman suorittaminenkin katsotaan verotuksessa lahjoitukseksi.

Ota yhteyttä, keskustellaan lisää!

Timo Partanen

+358 40 637 8722
etunimi.sukunimi@kpmg.fi