Yritysvastuu ja kestävä rahoitus

Vastuullisuudesta ja ESG-tekijöistä (Environmental, Social and Governance) on tullut strateginen kilpailutekijä sekä yrityksille että sijoittajille. Sidosryhmien, kuten asiakkaiden, henkilöstön ja viranomaisten odotukset ja vaatimukset kasvavat. Onnistunut ympäristötekijöiden, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan sisällyttäminen sijoitus- ja liiketoimintaan johtaa parempaan tuottopotentiaaliin, tuloksentekokykyyn ja riskienhallintaan. Nämä tekijät ovat erottamaton osa taloudellista vastuuta.

KPMG:n pitkän kokemuksen ja vahvan ammattitaidon avulla asiakkaamme voivat saavuttaa merkittävää lisäarvoa, joka näkyy tuloslaskelman viimeisellä rivillä esimerkiksi parempina sijoituksina, investointeina, transaktioina tai uuden liiketoiminnan kehittämisenä.

Olemme kokenut vastuullisuuspalveluiden tuottaja, laaja-alainen toimialaosaaja, jolla on monipuolinen palveluvalikoima ja osaamiseen perustuva näkemys. Toimimme kansainvälisissä verkostoissa aktiivisena vastuullisuuden kehittäjänä.

Palvelumme

  • Tuki strategiaprosesseihin
  • Vastuullinen sijoittaminen ja varainhallinta
  • Vastuullinen liiketoiminta, rahoitus ja transaktiot
  • Ympäristö- ja vastuullisuusarvioinnit yritysjärjestelyissä (Environmental Due Diligence)
  • Vastuullisuusraportointi ja varmennus
  • Ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikan selvitykset ja markkina-analyysit

Asiantuntijamme

Ota yhteyttä