• 1000

EU-taksonomia tarjoaa yrityksille vastuullisuusstandardin, jota yritykset voivat hyödyntää innovatiivisen vastuullisuustyön kehityksessä sekä ympäristöllisen kestävyyden raportoinnissa. Taksonomia luo perustan sille, millaisia taloudellisia investointeja voi kutsua kestäviksi. Tarkoituksena on lisätä sijoituskohteiden läpinäkyvyyttä ja ohjata rahoitusta kestävään liiketoimintaan.

EU-taksonomian painoarvo osana yrityksen strategista vastuullisuustyötä kasvaa siirryttäessä vähähiiliseen talouteen. Yritys voi myös taksonomiaa soveltamalla osoittaa toimivansa kestävän kehityksen mukaisesti, vaikka asetuksen vaatimukset eivät vielä koskisi yritystä.

Keitä EU-taksonomia koskee?

 • Suurille yrityksille ja finanssialan toimijoille liiketoiminnan EU-taksonomianmukaisuuden arviointi ja raportointi on jo pakollista. 
 • Yritysvastuudirektiivin (CSRD) astuessa voimaan 1.1.2024, EU-taksonomia tulee pakolliseksi myös isoille, keskisuurille ja pienille yrityksille vuodesta 2025 alkaen. 
 • Rahoitusmarkkinoilla toimivia yrityksiä EU:n alueella.
 • EU:ta ja jäsenmaita, kun he luovat standardeja vihreisiin sijoitustuotteisiin liittyen.

Tarjoamme EU-taksonomiapalveluita sekä yrityksille että finanssialan toimijoille

Autamme löytämään liiketoiminnallisesti järkevän ja sääntelynmukaisen etenemistavan EU-taksonomian ja muun laajenevan regulaation huomioimisessa, strategisen lähestymistavan muodostamisessa vastuullisuuteen sekä suorituskyvyn kommunikoinnissa. 
 • EU-taksonomian ja muun vastuullisen rahoituksen sääntelyn huomioiminen yrityksen strategiassa
 • Vastuullisuusstrategian kokonaiskuvan ja yhtenäisyyden tarkistaminen 
 • Vastuullisuusstrategian ja raportoinnin gap-analyysi 
 • Tuki EU-taksonomian soveltamisessa tuote- ja palvelutarjontaan sekä rahoitukseen
 • Neuvonanto pakollisessa taksonomiaraportoinnissa sekä sen edellyttämien uusien tietojen löytämisessä ja hallinnoinnissa
 • Uusien tiedonhallintajärjestelmien luominen ja ESG-datan hallinta  
 • EU-taksonomian eri osa-alueiden varmennus

Selvityksemme EU-taksonomian mukaisen raportoinnin kehityksestä

Miksi KPMG?

 • Asiantuntijoillamme on pitkä ja monipuolinen kokemus yritysten ja finanssialan toimijoiden strategisesta vastuullistyöstä.
 • KPMG on ollut yksi ensimmäisistä toimijoista/palveluntarjoajista, joka on auttanut yrityksiä soveltamaan EU-taksonomiaa sekä raportoimaan taloudellisista toimista taksonomian mukaisesti. Seuraamme myös jatkuvasti sääntelyn kehitystä.
 • Löydämme toimivat ja kestävät ratkaisut asiakkaidemme moninaisiin kysymyksiin ja olemme heidän tukenaan päivittäisen liiketoiminnan lisäksi myös liiketoimintamallien muutostilanteissa. 

Teemme tiivistä yhteistyötä KPMG:n kansainvälisen verkoston kokeneiden asiantuntijoiden kanssa. Meillä on myös laajat suhteet eri toimijoihin sekä sidosryhmiin niin Suomessa kuin ympäri maailmaa globaalin verkostomme myötä.