Yritysvastuu on jo vuosien ajan ollut merkittävä liiketoimintaa ohjaava trendi, ja nyt sen ympärille on tulossa uutta yrityksiä sitovaa lainsäädäntöä. Todennäköisesti jatkossa yhä pienemmiltä yrityksiltä tullaan odottamaan aiempaa kattavampia vastuullisuustoimenpiteitä – sääntelyn myötä kasvavat sekä sääntelyn piirissä olevien yritysten määrä että niiltä vaadittavien toimenpiteiden laatu. Mutta kuten tähänkin asti, lainsäädäntö määrittää vain minimitason.

Edelläkävijät rakentavat vastuullisuudesta vahvaa kilpailuetua ratkaisemalla esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai luontokatoon liittyviä haasteita, tarttumalla kiertotalouden mahdollisuuksiin tai varmistamalla ihmisoikeuksien toteutumisen arvoketjuissaan. Muun muassa näihin aiheisiin ja näkökulmiin pureudumme KPMG:n yritysvastuuta koskevissa artikkeleissamme, joita kirjoittavat KPMG:n vastuullisuusasiantuntijat Suomesta, Ruotsista ja Latviasta.