Kristiina Kouros

Senior Manager, Human Rights and Sustainability, PhD

KPMG in Finland

Kristiina johtaa KPMG:llä ihmisoikeuspalveluita.

Kristiina on työskennellyt KPMG:llä vuodesta 2022 lähtien vastuullisen sijoittamisen ja yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvontapalveluissa. Kristiinan osaamisessa yhdistyvät yritysten ihmisoikeusvastuun, kansainvälisen oikeuden ja valtiosääntöoikeuden syvä osaaminen sekä talouden tuntemus. Hänellä on yli viidentoista vuoden esimieskokemus ja yli kymmenen vuoden asiantuntijakokemus. Aiemmin Kristiina on työskennellyt vastuullisissa perus- ja ihmisoikeuksien suojeluun ja edistämiseen liittyvissä tehtävissä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa, kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yrittäjänä.

  • Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto

  • Oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopisto