Jätkusuutliku kasvu tagamiseks on möödapääsmatult vajalik strateegiliselt määratleda kapitali kaasamise eesmärgid ja võimalused: kas kasutada oma- või võõrkapitali või mezzanine-tüüpi hübriidlaenu ning kas kaasata kapitali eraallikatest või kapitaliturgudelt.  

Pakume praktilist abi kogu kapitali kaasamise protsessi vältel, alates esialgsetest hinnangutest ja strateegiast kuni tehingu eduka läbiviimiseni. Aitame teil selge ja asjaliku kommunikatsiooniga kindlustada tehingule aktsionäride toetus.

Meie asjatundlik projektimeeskond aitab teil kapitali struktureerimise tehingute ettevalmistamisel ja elluviimisel keskenduda järgmistele võtmeküsimustele, et aidata teil kaasata kapitali oma eesmärkide saavutamiseks.

  • Finantseerimisstrateegia: Kuidas luua aktsionäride ja sidusrühmade jaoks maksimaalset väärtust?
  • Võimaluste väljaselgitamine ja hindamine: Millised finantseerimise allikad (võla- ja omakapital) kõne alla tulevad?
  • Tehingu tegemine: Kuidas saavutada parimaid tingimusi?
  • Pidev suhtlus juhtkonna ja sidusrühmadega: Kuidas korraldada kommunikatsiooni sidusrühmadega, et säiliks laenuandjate ja aktsionäride toetus?