Edukas müügistrateegia eeldab aktiivset portfellijuhtimist ja hästi läbimõeldud investeeringust väljumise protsessi.   

Meie tehingunõustajad on laialdaste oskuste ja põhjalike valdkonnateadmistega uuendusmeelsed ja selge visiooniga spetsialistid, kes aitavad teil probleeme ennetada ja vältida väärtuse langust. Aitame teil mõista investeeringust väljumisega seotud potentsiaalseid riske ja võimalusi ning minimeerida väärtuse kadu. Hindame teie olukorda ja tugevdame teie positsiooni läbirääkimistel, et saaksite küsida maksimaalset müügihinda ja viia tehingu ellu nii, et see võimalikult vähe häiriks ettevõtte muud tegevust.

Meie asjatundlik projektimeeskond aitab teil müügitehingu kavandamise ja elluviimise kõigil otsustavatel etappidel keskenduda järgmistele võtmeküsimustele:

  • Portfellistrateegia: Kuidas luua omanike jaoks maksimaalset väärtust?
  • Väljumise võimalused: Millised strateegilised võimalused on mul investeeringust väljumiseks, et maksimeerida väärtust omanike jaoks?
  • Väljumiseks valmistumine: Kuidas ettevõtet väljumiseks ette valmistada?
  • Tehingu elluviimine: Kuidas teha tehing õige hinnaga?
  • Enne tehingu toimumist: Kas olen tehinguks valmis?
  • Pärast tehingu toimumist: Kuidas loodud väärtust hoida?