Kui teie ettevõtte kasvustrateegia näeb ette uute ettevõtete omandamist, tuleb teil teha palju tähtsaid otsuseid. Aitame teil leida sobivaid sihtturge ja ostukandidaate, tehingu sujuvalt ellu viia, realiseerida kasumipotentsiaali ja sünergiat ning üldse läbida kogu keeruline ostuprotsess kindlalt ja igal etapil väärtust luues.  

Aitame teil välja selgitada peamised ohud ja võimalused kogu ostuprotsessi jooksul ja seda isegi kõige keerukamate tehingute puhul. Anname nõu, kuidas viia ostutehingud kooskõlla teie strateegiliste ärieesmärkidega, tagada vastavus õigusnõuetele ning suurendada ettevõtete integreerumisest ja võimalikust kasumipotentsiaalist tekkivat väärtust.

Meie projektimeeskond aitab teil ostutehingu kavandamise ja elluviimise kõigil otsustavatel etappidel keskenduda järgmistele võtmeküsimustele:

  • Tehingu strateegia: Kuidas maksimeerida investeeringu tulusust ja väärtust omanike jaoks?
  • Võimaluste väljaselgitamine: Milliseid ettevõtteid saan oma sihtturgudel omandada?
  • Hindamine: Kui palju see vara minu jaoks väärt on?
  • Tehingu elluviimine: Kuidas teha tehing õige hinnaga?
  • Enne tehingu toimumist: Kuidas valmistuda esimeseks päevaks?
  • 100 päeva: Kas mul on tegevusplaan, mis aitab tehingust võimalikult suurt kasu saada?
  • Väärtuse realiseerimine: Kuidas maksimeerida väärtust?