• 1000

KPMG – juhtivaid tehingute nõustajaid Baltikumis

Rohkem kui kunagi varem tunnevad ettevõtted praegu survet pakkuda sidusrühmadele järjest paremaid ja püsivat väärtust loovaid tulemusi. KPMG-s mõtleme nagu investorid, kaaludes hoolega võimalusi, kuidas ettevõtte ostumüügirahastamise ja tervendamisega saab väärtust lisada ja hoida.

Tehinguid ei tehta vaakumis. Iga otsust – ükskõik kas see puudutab äristrateegiat või ettevõtte omandamist, investeeringust väljumise või rahastuse kaasamise plaane või isegi restruktureerimisvajadust – tuleb kaaluda kogu teie äritegevuse, majandussektori ja üleilmse majanduse kontekstis.

KPMG on juhtivaid tehingute nõustajaid Eestis. Meil on põhjalikud teadmised ja pikaajalised kogemused ning koos Soome KPMG spetsialistidega moodustame enam kui 70-liikmelise meeskonna, kus on ühendatud kohaliku turu tundmine ja piiriülene kompetents. Teeme tihedat koostööd ka teiste KPMG võrgustiku tehingutenõustajatega, eriti Põhjamaades.

Nõustame eri majandussektorite ettevõtjaid nii ettevõtete ühinemisel, omandamisel, müügil ja jagunemisel kui ka aktsiate avaliku pakkumise korraldamisel.

Abistame teid oluliste ja paljudel juhtudel ka unikaalsete tehingute hindamisel, kavandamisel ja teostamisel. Aitame leida võimalusi ettevõtte tegevuse tõhustamiseks ning väärtuse kasvatamiseks.

Mitme valdkonna spetsialistide koostöö aitab saavutada reaalseid tulemusi.

Märkimisväärsed referentsid M&A ja DA