• 1000

Seznamte s jednotlivými ročníky  tradičního průzkumu Nákupní zvyklosti v České republice. Sledujeme dlouhodobý vývoj, aktuální trendy i reakce zákazníků na rychle se měnící podmínky.

Projděte si jednotlivé studie a zjistěte, co v retailu je nového. Odborníci KPMG s vámi rádi proberou, jak aktuální trendy co nejlépe využít pro fungování vašeho byznysu. 

O průzkumu

Sběr dat probíhá on-line formou vždy v prvních měsících kalendářního roku na 1 000 respondentech v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje. Ve vzorku je vždy 70procentní zastoupení žen a 30 procent mužů. Dotazovaní jsou ti, kteří rozhodují o nákupech potravin pro domácnost.


 

Předešlé průzkumy