Kvůli dvojí kvalitě potravin mění Češi svoje nákupní chování

Kvůli dvojí kvalitě potravin mění Češi nákupní chování

Potraviny se stejným názvem a obalem, ale s rozdílným složením oproti jiným zemím EU považuje za problém 77 % Čechů. Více než polovina z nich se kvůli tomu na složení potravin více zaměřuje. Téměř třetina zašla ještě dál a některé výrobky raději vůbec nekupuje. Vyplývá to z průzkumu nákupních zvyklostí, který provedla KPMG Česká republika.

1000
Adéla Jelínková

Head of Content Marketing, Marketing and Communications

KPMG Česká republika

E-mail

Vnímání dvojí kvality jako problému stoupá s věkem – ve skupině 55 až 64 let to je 83 % lidí, zatímco ve věku 18 až 24 let to tak vidí jen 62 % mladých. 13 % lidí se domnívá, že dvojí kvalita sice existuje, ale jako problém ji nevidí, pouhá 3 % si myslí, že jde o zveličenou záležitost.

„Z respondentů, kteří dvojí kvalitu vnímají, se 57 % nyní mnohem víc zabývá složením kupovaných výrobků, protože se chtějí těm méně kvalitním vyhnout. Jde tedy vidět, že dvojí kvalita není jen fráze, ale má reálný dopad na nákupní chování spotřebitelů,“ komentuje výsledky průzkumu Karel Růžička, partner KPMG odpovědný za potravinářský a nápojářský sektor.

3 z 10 lidí si dokonce některé potraviny raději vypěstují či vyrobí sami, nebo se jich úplně zřeknou. Přibližně každý sedmý respondent (14 %) dvojí kvalitu řeší tak, že si nakoupí v zahraničí, nebo si zboží nechá z ciziny dovézt. Jen 16 % lidí uvedlo, že se pro ně nic nezměnilo, i když se o tématu v dnešní době hodně mluví.
 

Graf - sledované druhy potravin

Chleba chceme lokální, ostatní potraviny alespoň z ČR

Průzkum se zabýval i tím, zda se lidé zajímají o původ potravin. 74 % respondentů uvedlo, že si hlídá, odkud potraviny jsou, ale zajímá se jen o některé potraviny. Původ všech nakupovaných potravin sleduje 12 % lidí, 14 % lidí se o to vůbec nezajímá. Opět platí, že starší generace si původu všímá víc než mladí lidé.

Téměř všichni lidé (93 %), kteří sledují původ potravin, se zaměřují na maso a uzeniny. Následují čerstvé ryby (87 %), mléko a mléčné výrobky (77 %) a tři čtvrtiny respondentů zajímá také původ ovoce a zeleniny. Pro polovinu respondentů je důležité, odkud je chleba a pečivo. 98 % respondentů upřednostňuje český chleba, z toho 69 % preferuje lokálního dodavatele.

České zboží má výraznou převahu také v případě mléka a mléčných výrobků (96 %, z toho ale pouze pro 22 % je zásadní lokální) a masa a uzenin (95 %, z toho 66 % stačí odkudkoliv z České republiky, lokální požaduje 28 %).
 

O průzkumu

Sedmý ročník průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line formou ve dnech 17. – 23. 5. 2019 mezi 1 000 respondenty v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje. Ve vzorku bylo 70 % zastoupení žen a 30 % mužů. Dotazovaní byli ti, kteří rozhodují o nákupech potravin pro domácnost.

© 2024 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi