Property Lending Barometer

Property Lending Barometer

Evropský průzkum KPMG Property Lending Barometer pravidelně mapuje objem investic do nemovitostí a ochotu bank financovat realitní trh.

Průzkum Property Lending Barometer