V sektoru nemovitostí je více peněz než projektů

Property Lending Barometer 2014

Od roku 2007 je současný objem investic do sektoru nemovitostí v celé Evropě vůbec nejvyšší a 90 procent bankovních institucí očekává růst portfolií i nadále. Česká republika stojí ve většině ukazatelů v čele regionu střední a východní Evropy, mnohdy se vklínila mezi tradičně úspěšnější země západní Evropy. Přesto si však čeští investoři stále půjčují s vyššími úrokovými maržemi než jejich západní kolegové a pořád zde chybí vyšší objem kvalitních projektů. Informace přinesl tradiční průzkum celosvětové sítě poradenských společností KPMG Property Lending Barometer 2014.

1000
Pavel Kliment - Partner

Partner odpovědný za risk consulting, Chief Operating Officer

KPMG Česká republika

E-mail
illustrace dům

V sektoru nemovitostí je více peněz než projektů

Čeští investoři do nemovitostí si stále půjčují dráž než ti v západní Evropě.

Každoročního průzkumu Property Lending Barometer pořádaného KPMG se letos zúčastnilo 70 významných bank a finančních institucí v 17 zemích západní, střední a východní Evropy. Banky kvitují současnou situaci, kdy je objem investic do sektoru nemovitostí nejvyšší od předkrizového roku 2007, se značným optimismem i do budoucna.

Půjčky jsou ve střední a východně Evropě dražší

Přesto si však v zemích západní Evropy investoři do realitního sektoru od bankovních institucí půjčují levněji než v zemích střední a východní Evropy. S nejnižší úrokovou sazbou při realizaci nových projektů se investoři setkávají například v Německu nebo Rakousku. Kromě západoevropských zemí nabízejí nejpříznivější podmínky financování vyspělejší středoevropské a východoevropské trhy právě v České republice a Polsku. Nejvyšší marže jsou naopak v Rusku, Bulharsku a Chorvatsku.

„V rámci regionu CEE má Česká republika jednu z nejnižších úrokových marží. Tento stav vyplývá především z dobré kondice českých bank a ze stability a úrovně českého realitního trhu,“ říká Pavel Kliment, Partner odpovědný za služby pro stavebnictví a nemovitosti, KPMG Česká republika.

Peněz je více než kvalitních projektů

Investování do nemovitostí aktuálně prochází progresivním růstem poptávky. Nemovitosti jsou jednou z preferovaných investičních příležitostí, a to především díky očekávané úrovni výnosnosti a stability investice. Ochota a zájem investovat jsou velké, nicméně chybí kvalitní projekty a poptávka po nich je několikanásobně vyšší než jejich nabídka.

„Objem investic do nemovitostí roste napříč zeměmi, za prvních šest měsíců roku 2014 se na celosvětové úrovni jedná o nárůst více než 25 procent. V sektoru nemovitostí aktuálně existuje převis poptávky po projektech nad jejich nabídkou. Roste i poptávka po méně kvalitních nebo více rizikových projektech, investoři totiž hledají možnosti vyššího zhodnocení svých prostředků,“ vysvětluje Pavel Kliment.

Zájem roste u všech typů nemovitostí

Tradičně preferované jsou v České republice investiční příležitosti u kancelářských a industriálních prostor.

Zajímavým trendem je financování výstavby hotelů, které přestává být na českém trhu tabu. Letošní průzkum tak v tomto ohledu zaznamenal oproti minulým letům značný posun. Na tuzemském trhu figuruje několik bankovních institucí, především z řad menších bankovních domů, které se cíleně zaměřují na kvalitní projekty výstavby hotelů a resortů, a ostatní bankéři jsou ochotni o financování hotelů diskutovat.

Banky stejně jako vloni uvedly, že při financování rozvoje hotelového sektoru aplikují nejvyšší marže ze všech sektorů. Důvodem je riskantní povaha aktivit tohoto ražení.

„Banky se také přestaly zaměřovat jen na financování dokončených nemovitostí se stabilním výnosem. Nová výstavba je více a více atraktivní pro financování především proto, že nabízí možnost vyššího výnosu při aktuálně klesajícím riziku,“ uzavírá Pavel Kliment.

O průzkumu:

Evropského průzkumu KPMG Property Lending Barometer 2014 se zúčastnilo více než 70 významných bank a finančních institucí v 17 zemích západní, střední a východní Evropy. Vedle České republiky se do něj zapojilo Bulharsko, pobaltské státy, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko a Velká Británie. Sběr dat se prováděl prostřednictvím hloubkových rozhovorů s představiteli bank – vedoucími oddělení nemovitostí, financování projektů nebo řízení rizik.

© 2024 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi