Česko má za sebou nejúspěšnější období financování realit

Property Lending Barometer 2017

Investoři se v Česku zaměřují na všechny segmenty trhu a nepolevují ani v mimopražských projektech. Kromě českých investorů, kteří stojí za třetinou transakcí, mají o tuzemský trh zájem stabilně Němci a významně roste vliv asijských investorů.

1000
Pavel Kliment - Partner

Partner odpovědný za risk consulting, Chief Operating Officer

KPMG Česká republika

E-mail

Letošní průzkum KPMG Property Lending Barometer potvrdil pokračování pozitivního výhledu bank na financování realitního trhu. Především díky hospodářskému růstu, rekordně nízké nezaměstnanosti, vysokému objemu investic, růstu cen i vypořádání se s problémovými úvěry z minulosti. Čeští i zahraniční bankéři předpokládají v následujících dvou letech růst úvěrového portfolia vlastní společnosti i celého sektoru. V Evropě i v zahraničí je pořád k dispozici vysoký objem likvidity, který je hnací sílou bankovního financování nemovitostí. 

Konkurence bankovnímu financování

Čeští bankéři považují za největší konkurenci zahraniční banky a to převážně německé spolu s fondy soukromého kapitálu (private equity funds) a dluhopisovými fondy (respektive dluhopisové financování), následují pojišťovny a penzijní fondy. Nejméně vidí konkurenci v investičních bankách.

„V průběhu roku jsme byli svědky několika významných transakcí, kdy byl tradiční bankovní dluh nahrazen mimobankovními zdroji – ať již ve formě dluhopisů nebo úvěrů dohodnutých na skupinových úrovních mimo
Česko. Tato situace zvyšuje konkurenci na lokálním bankovním trhu,“
říká Pavel Kliment, partner KPMG Česká republika odpovědný za sektor nemovitostí.

Pokračující trend v poklesu problémových úvěrů

Úbytek podílu problémových úvěrů vykazovala i v letošním roce většina zúčastněných zemí. Skokanem v této kategorii je Španělsko, kde za významným poklesem problémových úvěrů stojí oživení trhu a nárůst transakcí i strukturální změny. Česká republika je s 94% podílem bezproblémových úvěrů již několik let zemí s nejméně rizikovými úvěry podobně jako Švédsko, Německo, Velká Británie nebo Polsko. Na opačné straně jsou pak Bulharsko, Chorvatsko nebo Kypr. Případné problémové úvěry se v Česku ve většině případů řeší restrukturalizací úvěru (nejčastěji úpravou splátkového kalendáře). Naopak ve Španělsku bankéři v případě problémových úvěrů volí jejich prodej, jelikož jsou přesvědčeni, že se dá restrukturalizací zachránit pouze 38 % úvěrů.

Preference residenčních a dokončených projektů

U českých bankéřů vedou stejně jako v minulých dvou letech rezidenční projekty a situace je podobná i v dalších zemích. Zatímco v zahraničí se celkově na druhé místo dostaly kancelářské, u nás si svoji pozici udržely s mírným náskokem průmyslové nemovitosti. Ačkoliv jsou hotely mezi bankéři nejméně preferované, každým rokem přibývají banky, které jsou ochotny tyto nemovitosti financovat nebo se na podobné projekty přímo zaměřují. 

Čeští bankéři spolu s německými nebo švédskými patří k těm, kteří nejvíce preferují již dokončené a pronajaté projekty. Za poslední období poskytly české banky třikrát více úvěrů na financování dokončených projektů než na nový development. 

Vliv České národní banky pokračuje

Opatření České národní banky vnímá jako limitující faktor dalšího rozvoje více respondentů průzkumu než v minulých letech. Obdobná situace je nejen u nás, ale i v sousedním Rakousku nebo na Slovensku. 

Stabilní úrokové marže

Průzkum ukázal, že průměrná výše úrokových marží v Evropě se oproti minulému roku výrazně nezměnila, případně mírně poklesla, a to především v zemích, které vykazovaly vysoké marže v minulosti. Nejnižší úroveň marží obhájilo Německo, kde jsou ale vyváženy přísnějšími podmínkami pro poskytnutí úvěrů. Na druhém konci pomyslného žebříčku najdeme Srbsko nebo Chorvatsko. V České republice jsme svědky snižování marží u bank, které je v minulosti měly vyšší, a naopak u bank s nízkými maržemi vidíme mírný nárůst případně zastavení jejich poklesu. 

Konec měnového závazku

Celkový podíl úvěrů poskytnutých v cizí měně (takřka výhradně v eurech) odhaduje průzkum ve výši 70 %, což je srovnatelné s Polskem a Maďarskem. U většiny oslovených bank nemělo jarní ukončení měnového závazku ČNB významný dopad na poskytování bankovního financování a to především díky jednomu z klíčových pravidel financovaní nájemného v eurech úvěrem v eurech.

Dopad Brexitu na financování nemovitostí

Většina dotázaných včetně českých bankéřů neočekává významný dopad Brexitu na financování nemovitostí u nás. Pozitivní dopad očekávají v Holandsku a Irsku. Negativní odezvu očekávají pak bankéři v samotné Velké Británii. I přes stále vládnoucí nejistotu se ve Spojeném královstvím zatím nenaplňují některé katastrofické scénáře. Země sice čelí zpomalení růsty ekonomiky, dochází k růstu inflace ovlivněné oslabením libry, ale nezaměstnanost klesá, výnosnost nemovitostního trhu je relevantně stabilní a důvěra investorů se drží na vysoké úrovni.

O průzkumu

Evropského průzkumu KPMG Property Lending Barometer 2017 se zúčastnilo přes 90 významných bank a finančních institucí v 17 evropských zemích. Data se sbírala prostřednictvím hloubkových rozhovorů s představiteli bank – vedoucími oddělení financování nemovitostí nebo řízení rizik. 

© 2024 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi