Nákupní zvyklosti 2016 - Dvě třetiny lidí nakoupí více, než plánovaly

KPMG Nákupní zvyklosti v České republice 2016

19 % Čechů už nakupovalo potraviny on-line a 2 % z nich takto nakupují potraviny pravidelně. Pro třetinu nakupujících zůstává u potravin rozhodující cena, jejich počet se ale snižuje. Nakupující se naopak stále častěji řídí složením potravin. U mladých lidí roste obliba potravin z EU. To jsou hlavní závěry, které vyplývají ze čtvrtého ročníku průzkumu KPMG Nákupní zvyklosti v České republice.

1000
Karel Růžička - Partner

Partner

KPMG Česká republika

E-mail

Značku Klasa nakupující uvádějí jako výrobce

„Za zajímavé zjištění považuji umístění značky Klasa na šestém místě mezi
českými výrobci potravin, přesto že o výrobce nejde. Důraz na český původ
potravin je u nakupujících silný napříč generacemi. Mladí lidé jsou k původu
o něco lhostejnější a roste u nich obliba potravin vyrobených v EU. Tyto své
nákupní zvyky ohledně složení a původu potravin si určitě přenesou i do dospělosti. V ostatních ukazatelích ale i u nich nakonec zvítězí ekonomická stránka věci, jak to vidíme u současných starších generací,“ říká Karel Růžička, partner KPMG Česká republika odpovědný za sektor potravinářství a nápojářství.

Hlavní zjištění Nákupních zvyklostí 2016

  • 19 % Čechů už nakoupilo potraviny on-line. 2 % Čechů nakupuje potraviny on-line pravidelně, ve velkých městech takto potraviny nakupuje alespoň občas pětina z nich. Od nákupu potravin on-line nejvíce odrazuje cena za dopravu, největší výhodu spatřují nakupující v pohodlí.
  • 18 % Čechů si na prvním místě mezi českými výrobci potravin vybaví značku Madeta. Každého desátého napadne Olma nebo Hamé. Pořadí na prvních třech místech se nezměnilo od roku 2014.
  • Pro třetinu nakupujících zůstává u potravin rozhodující cena, jejich počet se ale snižuje. Zákazníci se naopak stále častěji řídí složením potravin.Opačný trend než cena má složení potravin. Letos složení jako hlavní kritérium uvádí 18 % nakupujících, což je nejvíce za poslední čtyři ročníky průzkumu.
  • Téměř 90 % obyvatel ČR sleduje alespoň částečně původ potravin, které kupuje. Roste obliba potravin pocházejících ze zemí EU, preferuje je téměř desetina respondentů.
  • Mladí Češi pak mají zboží pocházející z EU výrazně radši než starší generace. Zatímco potravinám s původem v EU dává přednost pětina Čechů mezi 15 a 24 lety, v kategorii 55 až 64 let jsou to pouhá 2 %. Muži jsou k původu potravin o něco lhostejnější než ženy (nezáleží na něm 15 % mužů, resp. 10 % žen).
  • Většina (71 %) Čechů používá nákupní seznamy. Velká část z nich však nakupuje nad jejich rámec (66 % z těch, co používají nákupní seznamy; 47 % ze všech respondentů).
  • 6 z 10 Čechů si už někdy koupilo prošlé nebo zkažené potraviny. Polovina z nich je však nechodí reklamovat.

O průzkumu

Čtvrtý ročník průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line formou ve dnech 10.–15. února 2016 mezi 1 000 respondenty v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje. Ve vzorku bylo 70 % zastoupení žen a 30 % mužů. Dotazovaní byli ti, kteří rozhodují o nákupech potravin pro domácnost. 

© 2024 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi