Geloofwaardigheid is alles als het gaat om duurzaamheid. Daarin helpt de attestatie van de rapportering door een externe partij enorm. Ze is nog niet verplicht, maar daar komt mogelijk voor nogal wat bedrijven snel verandering in.

Net als bij financiële rapportering is het ook bij ‘non-financial reporting’ mogelijk om bepaalde elementen te laten attesteren, lees valideren door een onafhankelijke expert. Maar de immaturiteit die er op vlak van duurzaamheidsrapportering is, biedt ook op het vlak van attestatie de nodige uitdaging.

“De audit van een jaarrekening gebeurt al decennia op dezelfde manier”, zegt Mike Boonen, Partner bij KPMG Bedrijfsrevisoren. “Bij een duurzaamheidsrapportering bestaat er geen vaste vorm of inhoud. Ze drukt de zaken zelden uit in euro of dollar en richt zich tot een brede groep aan stakeholders, niet enkel tot de aandeelhouders. Een attestatie is hier dus geen evidentie.” 

Readiness assessment

Gelukkig bestaat er een readiness assessment. Daarbij legt het bedrijf zijn rapportering voor aan een derde partij, zonder evenwel attestatie te vragen. Mike Boonen: “Je prestatie-indicatoren worden dan onderworpen aan een test. Je krijgt van de auditor eventuele verbeterpunten. Het jaar erna kan je dan voor attestatie gaan als je je daar klaar voor voelt.”

De grote behoefte aan betrouwbare duurzaamheidsinformatie zorgt ervoor dat zo’n drie vierde van de grote bedrijven internationaal vrijwillig kiest voor een onafhankelijke attestatie van de rapportering. “In België gaat het slechts om een op de vier”, aldus Mike Boonen. “Er is dus op korte tijd nog een lange weg af te leggen. Vanaf 2023 zal vanuit Europa immers ook de attestatie verplicht zijn voor een duizendtal bedrijven in ons land.” 

AB InBev kiest ervoor duurzaamheidsrapportering te laten attesteren

Attestatie van duurzaamheidsrapportering mag dan niet verplicht zijn, AB InBev ziet het als zijn verantwoordelijkheid de belangrijkste elementen te laten valideren door een auditor.

Net als vele andere grote bedrijven heeft AB InBev een duurzaamheidsstrategie met daarin onder andere aandacht voor het milieu, verpakkingsmateriaal en waterverbruik. De nieuwe strategie – van 2018 – zorgde er ook voor dat de attestatie nog een stap verder ging. “We lieten onze inspanningen voor de belangrijkste onderwerpen en indicatoren al langer door een onafhankelijke partij attesteren”, zegt Virgina Covo Naranjo, Global Director Sustainability Climate Action bij AB InBev. “Maar door de nieuwe strategie kwamen daar nieuwe indicatoren bij, met voor het eerst ook externe data; data van leveranciers bijvoorbeeld.”

Tijdsintensief traject

Een attestatie is natuurlijk een cruciaal proces: een externe partij geeft hierna aan dat je cijfers betrouwbaar zijn. Of niet. Een risico, dat gelukkig wat ondervangen kan worden door vooraf beroep te doen op een readiness assessment. “Dat raad ik echt aan”, geeft Virgina Covo Naranjo mee. “Het is een stresstest voor je rapporteringssysteem en- processen. Ben je er klaar voor om je te laten attesteren? Wanneer het gaat om de attestatie van een specifi eke KPI maakt een readiness assessment beheersystemen nog robuuster.”

Attestatie is volgens Virgina Covo Naranjo tijdrovend. “Zie het als een reis”, besluit ze. “Heb je twee readiness assessments voor een bepaalde KPI nodig, dan is dat maar zo. Zolang je maar vooruitgang boekt en leert. De keuze voor een goede auditor, die snel in het proces betrokken is, is dan ook cruciaal.”

   

Bestel uw gratis exemplaar van de volledige gids voor duurzaam ondernemen

sustainability order now

Een samenwerking tussen Trends/Trends Tendance en KPMG in België.