Meten is weten. Rapportering is dan ook cruciaal om de vorderingen op het vlak van duurzaamheid te communiceren. Intern en extern. Bovendien wordt het binnenkort waarschijnlijk een verplichting voor nogal wat bedrijven.

“De financiële rapportering kent zowat iedereen. Ze bestaat immers al ongeveer 200 jaar. Bij rapportering over duurzaamheid ligt dat anders. Die praktijk bestaat dan ook nog maar 20 à 25 jaar.” Steven Mulkens, Executive Director bij KPMG Bedrijfsrevisoren, maakt duidelijk waarom duurzaamheidsrapportering voor sommigen nog onbekend is.

Nochtans is de kans groot dat heel wat bedrijven er de komende jaren mee te maken krijgen. Waar de huidige regelgeving (NFRD of Non Financial Reporting Directive) een verplichting is voor slechts een honderdtal bedrijven in ons land – beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen – zal Europa dat met de CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) vanaf 2023 waarschijnlijk verplichten voor een duizendtal Belgische ondernemingen. 

Voorbereiden op wat komen zal

Gezien CSRD waarschijnlijk al in fiscaal jaar 2023 in voege zal treden, raadt Steven Mulkens bedrijven aan zich nu al voor te bereiden. “Ze moeten rapporteringsprocessen, -systemen en -structuren opzetten om een robuuste en accurate rapportering van niet financiële gegevens mogelijk te gaan maken,” klinkt het.

Gelukkig is niet enkel een eventuele verplichting een reden om over duurzaamheid te rapporteren. Steven Mulkens: “Je kan er je voordeel mee doen. Investeerders tonen een toenemende interesse in duurzame investeringen, het heeft een positief effect op de reputatie van een onderneming en je krijgt meer inzicht in je niet-financiële risico’s. Dat laatste is vaak onderbelicht in huidige rapporteringen.”

House of HR rapporteert transparant over duurzaamheidsobjectieven

Dat House of HR in zijn duurzaamheidsstrategie vooral focust op sociale aspecten is geen verrassing. Het neemt daarbij de rapportering zeer ernstig.

“Mensen integreren in de maatschappij en ze via een job laten bijdragen, is duurzaam an sich”, zegt Rika Coppens. Vanuit het DNA zit het bij HR services provider House of HR – vanuit Roeselare vooral actief in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland – wel snor. “Toch merkten we dat CSR steeds prominenter werd in onze manier van werken”, vertelt CEO Rika. “We vonden het belangrijk om in onze rapporteringen duidelijk te maken waarop we wilden focussen. Zo konden we ook alle verschillende afdelingen en bedrijven binnen de groep op een lijn krijgen.” House of HR startte in de tweede helft van 2020 met een oefening die leidde tot een focus op enkele van de duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de VN. “Het is logisch dat we vooral voor sociale aspecten kozen, waaronder gezondheid en welzijn, gelijkheid en kwaliteitsonderwijs”, zegt Rika.

Geen keuze

De strategie leidde tot het bepalen van de KPI’s waarvan de evolutie voortaan in het jaarverslag zal gerapporteerd worden. Rika toont zich zeer tevreden over de eisen rond rapporteren die House of HR zichzelf oplegt: “Naast de neuzen in dezelfde richting zetten, zeg je zo ook als bedrijf waar je voor staat. En het zet je aan om eerlijk te zijn met jezelf.”

Volgens Rika kunnen bedrijven trouwens quasi niet meer onder het rapporteren van hun duurzaamheidsvorderingen uit. “Het wordt steeds belangrijker”, besluit ze. “Banken werken steeds vaker met ESG Bonds. Terzelfdertijd is het in deze ‘war for talent’-tijd ook een belangrijke differentiator om mensen aan te trekken.”

   

Bestel uw gratis exemplaar van de volledige gids voor duurzaam ondernemen

sustainability order now

Een samenwerking tussen Trends/Trends Tendance en KPMG in België.