Kamu

Kamu

Küreselleşmenin etkisiyle ülkeler arasında artan etkileşim ve artan liberalleşme kamu sektörününde yeniden yapılandırma çalışmalarını hızlandırmıştır.

Ülkeler arasında artan etkileşim kamu sektöründe yeniden yapılandırmayı hızlandırmıştır.

Türkiye’nin kamu sektöründe yaptığı reformlar 2000’li yıllarda hız kazanmış, özellikle Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde çeşitlenmiş ve uyum sürecinde farklı bir önem kazanmıştır. KPMG Türkiye kamu sektörüne ve kamu sektörüyle işbirliği yapan tüm yerli ve yabancı kurumlara küresel ağının bilgi birikimi ve uzman kadrosuyla hizmet sağlamaktadır.

KPMG Türkiye denetim, vergi ve danışmanlık konularında uzman ekipleriyle kamu sektöründe yaşanan gelişmeleri takip etmekte, özellikle yeni yapılan ve yapılacak olan düzenlemelerin etkilerini uzman kadrosuyla değerlendirmekte ve küresel ağının verdiği destekle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan gelişmeleri bir bütünlük içerisinde analiz etmektedir.

KPMG Türkiye kurumsal risk, kurumsal finansman, vergi, denetim ve yönetim danışmanlığı alanlarında uzman ekipleriyle kamu sektörüne hizmet vermektedir. KPMG kamu hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini arttırmayı hedefleyen bakanlık, müsteşarlık, belediye, sanayi odaları, vakıf, dernek ve üniversiteler gibi kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış hizmetler sunmaktadır.