Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun şirketlere getirdiği yükümlülükler ve yol haritasının oluşturulması

KVKK'nın şirketlere getirdiği yükümlülükler ve yol haritasının oluşturulması

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya “KPMG Akademi” olarak devam ediyoruz. Yenilenen web sitemize buradan ulaşabilirsiniz

www.kpmgakademi.com

 

 

Eğitimin Kapsamı

Avrupa Birliği’nin direktiflerine uygun olarak kişisel verilere dair çerçeve bir düzenleme getirmeyi amaçlayan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kanun hem özel sektör, hem de belirli sınırlamalara tabi olarak kamu sektörü için kişisel verilerin korunması ve işlenmesine dair süreçler ile yükümlülükleri düzenlemekte; belirtilen yükümlülüklere uyum sağlamayan şirketler için de 5 bin TL’den başlayıp 1 milyon TL’ye kadar çıkabilen idari yaptırımlar ile 1 yıldan 4.5 yıla kadar çıkabilen cezai yaptırımlar öngörmektedir.

Eğitimin Amacı

  • Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken esaslar, yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapılarak;
  • Şirketlerin Kanun’da belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek ve yasaya uyumlu hale dönüşebilmek amacıyla;
    • oluşturması gereken süreç ve kontrol mekanizmaları ile
    • etkin şeklide işletilmesini sağlayacak yapı

uluslararası platformlarda kabul görmüş standartlar göz önünde bulundurularak anlatılacaktır.

Bize ulaşın