Etik Komitesi Eğitimi

Etik Komitesi Eğitimi

Etik ilkelerin işleyişindeki bildirim ve yönetim mekanizmalarının genel yapısının değerlendirilmesi

Etik ilkelerin işleyişindeki bildirim ve yönetim mekanizmalarının değerlendirilmesi

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya “KPMG Akademi” olarak devam ediyoruz. Yenilenen web sitemize ulaşmak için:

www.kpmgakademi.com

 

Şirketlerin sektör ve kültürleri özelinde uluslararası en iyi uygulamalar kapsamında oluşturmaları önerilen iş etiği ilkeleri ile bahsedilen risklerin asgari seviyelere indirgenmesi mümkündür .
 
Eğitimimiz; ulusal ve uluslararası en iyi uygulamalar kapsamında oluşturulması önerilen iş etiği ilkelerini, etik ilkelerin işleyişindeki bildirim ve yönetim mekanizmalarının genel yapısının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Bize ulaşın