Bilgi Güvenliği Farkındalık ve Denetimi Eğitimi

Bilgi Güvenliği Farkındalık ve Denetimi Eğitimi

Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ihtiyaçları doğrultusunda bilgi güvenliği farkındalığının oluşturulması

Gizlilik ve bütünlük ihtiyaçları doğrultusunda bilgi güvenliği farkındalığı oluşturulması

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya “KPMG Akademi” olarak devam ediyoruz. Yenilenen web sitemize buradan ulaşabilirsiniz

www.kpmgakademi.com

 

 

 

 

Eğitim Kapsamı

Günümüzde kurumların profesyonel imajı ve hizmet kalitesi, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve gerektiği zamanda hazır ve erişilebilir olması ile doğrudan ilgilidir. Bilgi Güvenliği Denetimi ve Farkındalık eğitiminin amacı, gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik gibi temel bilgi güvenliği ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bilgi Güvenliği Denetimi ve Farkındalık eğitimi ile bilgi güvenliğini tehdit eden unsurları, açıklıkları ve riskleri yönetebilmek, kontroller hakkında bilgi edinmek amaçlanır. Eğitimimizin kapsamında; bilgi güvenliği standardına uygun bir sistem kurulmasını sağlamaya yönelik bilgi ve deneyimlerin aktarılması ve bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarının tanıtımı ve farkındalığın oluşturulması hedeflenmektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, Bilgi Güvenliği farkındalığının oluşturulması, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ihtiyaçları doğrultusunda gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması, katılımcıların farkındalığının ve yetkinliklerinin oluşturulması ve bilgi güvenliği yönetim sistemi çerçevesini öğrenilmesidir.

Bize ulaşın