İş Sürekliliği, ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İş Sürekliliği, ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

iş Sürekliliği farkındalığının oluşturulması

iş Sürekliliği farkındalığının oluşturulması

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya “KPMG Akademi” olarak devam ediyoruz. Yenilenen web sitemize buradan ulaşabilirsiniz

www.kpmgakademi.com

 

 

Eğitimin Kapsamı

Eğitimimizin kapsamında; şirketlerde ISO 22301 standardına uygun bir İSYS kurulmasını sağlamaya yönelik bilgi ve deneyimlerin aktarılması ve ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi standardının tanıtımı ve farkındalığın oluşturulması hedeflenmektedir. Eğitimde, iş sürekliliği yönetim sistemi kurmak isteyen şirketlerin çalışanlarını, bilgi sistem uzmanlarını, kalite uzmanlarını, ISO 22301 standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen iş sürekliliği danışmanlarını, denetçileri ilgilendirecek İSYS'nin farklı yönleri ele alınacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, İş Sürekliliği farkındalığının oluşturulması, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların sertifika kapsamı, kontrollerin tetkik edilmesi konusunda farkındalığının ve yetkinliklerinin oluşturulmasıdır.

Bize ulaşın