Dünya sıfır karbon bir geleceğe doğru yol alırken, pandemi öncesine göre yüksek emtia fiyatları, metal ve madencilik sektörü firmalarının dönüşümünü hızlandırmaları için uygun bir fırsat sunuyor. Bununla birlikte sektörün önünde aşılması gereken çok sayıda sorun ve zorlu engeller bulunmakta. Sektör yönünden başarılı dönüşüm en çok da, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedeflerinin iyi bir şekilde ele alınıp başarıyla yönetilmesine bağlı olacaktır. KPMG, sektörün Covid 19 pandemisi, tedarik zincirindeki ciddi aksaklıklar, Rusya-Ukrayna savaşı ve elektrikli araç batarya malzemelerine yönelik talepteki artış da dahil olmak üzere geçmiş birkaç yıl içinde yaşanan önemli değişimlere nasıl tepki verdiğini ve uyum sağladığını öğrenmek üzere girişimde bulundu.

2022 yılının son çeyreğinde KPMG, daha sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesine yönelik sektörün planlarını anlamak amacıyla 320’den fazla üst düzey metal ve madencilik firması yöneticisiyle bir anket gerçekleştirdi.

Anket sonuçlarına göre metal ve madencilik şirketleri iç içe geçmiş iki zorlukla mücadele ediyor: bir yandan kendi üretim süreçlerinin çevresel etkilerine yönelik büyük çaplı dönüşümler yapmaya çalışırken diğer yandan dünyanın sıfır karbon teknolojilerine yönelmesiyle oluşan son dönemdeki muazzam talep artışına yanıt vermeye çalışıyor. Büyük maden şirketleri önümüzdeki on yıl içinde net-sıfır karbon emisyonunu hedeflerken ESG hedeflerine ulaşılmasında liderlik etmekte ve diğer şirketlere yol göstermektedir.

Şirketler ESG ve karbon salımları konusunda talepkar hedeflere ulaşmak için hazır mı?

Sektörler