Burak Yıldırım

Değerleme Hizmetleri Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

Burak 2011 yılından itibaren KPMG Kurumsal Finansman bünyesinde çeşitli sektörle yerli ve yabancı pek çok işletme ve markanın değerlemesi, hisse değişim oranı hesaplaması, satın alma oranın dağılımı ve M&A projelerinde takım lideri olarak rol almış, kurumsal finansman tecrübesini derinleştirmiştir. Yıldırım, 2015 yılında 6 ay süreyle KPMG Düsseldorf ofisinde görev alarak uluslararası tecrübe kazanmıştır. Bu süre zarfında özellikle sanayi ve enerji sektöründe finansal modelleme ve şirket değerlemesi konularında deneyim kazanmıştır. Değerleme ve M&A projelerinin yanı sıra, otomotiv ve geri dönüşüm sektörlerinde finansal durum tespiti (financial due diligence) ve ticari durum tespiti (commercial due diligence) projelerinde yer almıştır. Yıldırım, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Türkiye’nin önde gelen enerji gruplarından Karadeniz Holding’de Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Bölümü’nde iki yıl uzman olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında yurtiçi ve yurtdışı enerji başta olmak üzere maden, liman ve arıtma gibi altyapı projelerinin değerleme ve fizibilite çalışmalarında, holding şirketlerinin stratejik planlamalarında ve stratejik ve finansal ortak bulunması süreçlerine görev alarak sektörel tecrübeler kazanmıştır.

Sanayi, Üretim, Enerji, Emlak ve İnşaat, Finansal kuruluşlar, Otomotiv sektörlerinde deneyim sahibidir.

 • Enerji ve Doğal Kaynaklar
 • Finansal Hizmetler dönüşümü
 • Finansal Yönetim
 • Finansal hizmetler
 • Müşteri Gelir Büyümesi
 • Otomotiv
 • Telekomünikasyon
 • Transformasyon
 • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Finansal Matematik

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik

 • Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi (Yandal Programı)

 • Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı