Fikirleri etkili çözümlere dönüştürmek

Sürdürülebilirlik hedeflerimizi şirketimizin global stratejisi olan KPMG Etki Planı (KPMG Impact Plan) ile uyumlu olacak şekilde belirlediğimiz ve paydaşlarımız için hazırladığımız ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayımladık. KPMG Türkiye olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uygun ve değer yaratma yaklaşımı ile hazırladığımız ve 2020 - 2021 yıllarına ait sürdürülebilirlik performansını ve verilerini içeren rapor ile bu yıl ilk defa hayata geçirilen UNGC Erken Geçiş Yapanlar (Early Adopter) grubuna gönüllü olarak dahil olduk. 

KPMG Türkiye olarak paydaşlarımız için hazırladığımız ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuzda, sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde yeşil dönüşüm, kadın çalışan ve eğitim konularında yaptığımız çalışmalarımızı sizlerle paylaşıyoruz.

.

KPMG Türkiye olarak, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ve karbon denkleştirme projelerine yaptığımız yatırımlarla 2022 yılında da yeşil dönüşüme destek olmaya devam ederek, 2021 - 2022 yıllarında “Karbon Nötr” bir şirket olduk ve ofislerimizin enerji ihtiyaçlarını satın aldığımız yenilenebilir enerji ile sağladık. KPMG Global’in iklim krizi ile mücadele alanındaki en önemli projesi olan KPMG Net Zero Projesi de 2021 yılında Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylandı. Net Zero Hedefine ulaşma kararlılığımızı ortaya koyarak, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltmayı taahhüt ederek düşük karbonlu ekonomik dönüşüme katkı sağlayabilmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

 

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olarak, 2021 yılında kadın çalışan oranımızı yüzde 49’a çıkardık ve 2025 yılında icra komitesindeki kadın yönetici oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 2021 yılında öne çıkan bir diğer gelişme eğitim alanında oldu; 2021 yılında çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak üzere verilen eğitim saatleri bir önceki yıla göre yüzde 22 artarak toplam 142 bin saate ulaştı.

 

KPMG Türkiye olarak, 2022 yılında kurduğumuz ESG Komitesi ile sürdürülebilirlik alanında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak ve performansı iyileştirmek amacıyla çalışmalarımıza şirket birimlerini ve çalışanlarımızı da dahil ederek süreçleri en etkin ve verimli bir şekilde yönetiyoruz. Emisyon azaltımı, yeşil enerji, sürdürülebilir tedarik zinciri, sıfır plastik atık ve cinsiyet eşitliği gibi konularda hedeflenen çalışmalar ve ihtiyaca göre güncellenen ajandası ile ESG komitesi, KPMG Etki Planı’nın amaçlarını uygulamayı hedefliyor.

 

KPMG Türkiye olarak, sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma yol haritasının belirlenmesi, sera gazları emisyonlarının hesaplanması, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) iklim ve su raporlama, sürdürülebilirlik, entegre ve İklimle Bağlantılı Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) raporlama, ESG Derecelendirmesi, çevresel ve sosyal uyum denetimleri, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik eğitimleri, sürdürülebilirlik güvence denetimleri ve sürdürülebilir finans gibi sürdürülebilirlik ve iklim danışmanlığı alanında sağladığımız hizmetlerimiz ile iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

 

2022 yılında Avrupa KPMG ESG Hub ile iş birliğimizi artırarak Türkiye’nin iş dünyasını yenilikçi ESG çözümleriyle tanıştırmayı hedefliyoruz. Kendi operasyonel süreçlerimizin oluşturduğu riskleri yönetirken bu alandaki teknik bilgi ve deneyimlerimizi müşterilerimize de sunarak ESG alanında büyük gelişmelere öncülük ediyoruz. KPMG Global’in oluşturduğu Global Karbonsuzlaştırma ve ESG Danışmanlık Merkezleri (Hubs), kurumların ESG gündemlerinde üst sıralarda yer alan iklim değişikliği, ekonomik ve sosyal kalkınma, yetenek, deneyim, yazılım araçları ve analitik konularındaki çözümleri ile iş dünyasına destek oluyor. Global merkezlerdeki çalışmaların aktif bir üyesi olan KPMG Türkiye de ESG alanındaki uzmanlığını uluslararası deneyim ve uzman ağı ile güçlendirirken sürekli değişen ve gelişen dinamik bir alan olan sürdürülebilirlik konusunda trendleri de aktif olarak yapısına dahil ediyor. KPMG’nin müşterilerinin ihtiyaçlarına göre geliştirdiği yazılım araçlarından biri olan ClimateIQ, kuruluşlar için iklim değişikliğinin neden olduğu risklerin değerlendirilmesinde ve iklim senaryo analizinde verimli sonuçlar geliştiriyor. Karbonsuzlaştırma ve ESG danışmanlık hizmetleri çerçevesinde Türkiye’nin en büyük karbonsuzlaştırma projesini KPMG Hollanda ile yapılan ortak çalışmalarla yürüten KPMG Türkiye, sahip olduğu bilgi ve deneyimi ülkemizin iklim krizi ile mücadelesinde iş dünyasının ihtiyaçlarına sunuyor.

Bizimle iletişime geçin

Çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük sorunları çözmenize yardımcı olmak için uzman ekibimiz ile sunduğumuz öncü uygulamalar, araştırmalar, güvenilir müşteri çözümleri ve hizmetlerimizle, müşterilerimiz için değer yaratma misyonuyla çalışıyoruz.