Potrebujete pre váš interný projekt právneho profesionála so skúsenosťami, ale nechcete hľadať nového zamestnanca na plný úväzok? Nemáte čas alebo prostriedky na vyškolenie nového člena vášho tímu?
Vypadol vám člen právneho, HR alebo compliance oddelenia a potrebujete za neho dočasnú náhradu?

Naši experti v oblasti práva a compliance do vášho tímu prinesú potrebné nasadenie, flexibilitu, kvalitu a skúsenosti.

Ako vám vieme pomôcť

Radi vám pomôžeme pri realizácii vašich dlhodobých aj krátkodobých projektov, pri výkone bežnej dennej agendy vašich interných oddelení, ako aj pri riešení akýchkoľvek iných právnych alebo compliance otázok, pri ktorých potrebujete operatívne potrebnú expertízu.

Naši kolegovia sa radi začlenia a poskytnú vám odbornú podporu v rámci vášho:

  • Projektového tímu určeného na projekty interných reorganizácií, či zmien a nastavenia nových procesov,
  • Compliance oddelenia, a to napr. pri vykonávaní KYC previerok a iných akceptačných procedúr vašich klientov, dohľade nad súladom so sankčnými mechanizmami vo vzťahoch s obchodnými partnermi, spracúvaní osobných údajov, či archivačných činnostiach,
  • HR oddelenia, a to napr. pri spracúvaní pracovnej agendy vašich zamestnancov, zabezpečovaní pracovných povolení a povolení na pobyt pre zahraničných zamestnancov, či školeniach zamestnancov a manažmentu,
  • Právneho oddelenia napr. pri spracúvaní väčšieho množstva zmlúv prípadne dojednávaní štandardných zmluvných vzťahov s vašimi dodávateľmi a odberateľmi,
  • Oddelenia obstarávania pri procesoch obstarávania tovarov a služieb, alebo
  • HR, právneho či Compliance oddelenia pri plnení ich každodenných úloh.

Kontaktujte našich odborníkov

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Právne miniblogy