V oblastiach zmeny klímy, ľudských práv a riadenia spoločností označovaných skratkou „ESG“, má nové povinnosti každý rok čoraz širší okruh spoločností.

Dobrou správou je, že nové právne predpisy z oblasti ESG neprinášajú len povinnosti, ale aj príležitosti pre vaše podnikanie. Naopak, nedostatky v rýchlej implementácii ESG vykazovania do riadenia vašej spoločnosti môžu znamenať prípadnú stratu investícií, či viesť k súdnym sporom.

Obráťte sa na nás, získajte tak konkurenčnú výhodu a vyhnite sa prípadným sporom a pokutám.

Ako vám vieme pomôcť

Pre zabezpečenie vášho náskoku pred konkurenciou vám radi pomôžeme v nasledovných oblastiach:

  • Prehľad a zber ESG dát, ktoré budete potrebovať pre obchodných partnerov a ľahší prístup k zeleným financiám (ESG dáta vyžadované bankami a finančnými inštitúciami);
  • Vykonanie ESG due diligence vo vašej spoločnosti a identifikácia prípadných rizikových faktorov;
  • Nastavenie a automatizácia procesov due diligence vo vzťahoch so zamestnancami, manažmentom a dodávateľskom reťazci vašej spoločnosti;
  • Pomoc a nastavenie procesov pri postupnom odchode z oblastí s vysokou uhlíkovou stopou a s tým súvisiacimi fúziami a akvizíciami;
  • Prieskum ochrany spotrebiteľov vo vašej spoločnosti;
  • Nastavenie a prieskum ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti a korupcie.;
  • Asistencia pri implementácii potrebných ESG štandardov a pomoc v ďalších otázkach týkajúcich sa požiadaviek legislatívy v oblasti ESG.

 

Kontaktujte našich odborníkov

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.