Upútanie, motivácia a udržanie najlepších zamestnancov je cieľom množstva organizácií a ich najvyšším cieľom je naplnený pracovný stav. Získavanie a udržanie tých najlepších pracovníkov však nie je také jednoduché.

Prilákanie mladých, talentovaných ľudí nikdy nebolo ťažšie. Mnoho organizácií je ochotných urobiť všetko možné, aby získali tú správnu osobu, keďže si uvedomujú, aké dôležité môže byť obsadenie hlavnej pozície. Od procesu vyhľadávania cez zamestnanecké výhody a odmeňovanie vedúcich pracovníkov, nič nie je ponechané na náhodu.

Ako vám vieme pomôcť

U nás v spoločnosti KPMG máme odborníkov na dane, ktorí vám dokážu poradiť vo všetkých aspektoch týkajúcich sa zamestnania a udržania talentovaných ľudí, vďaka čomu vaša stratégia zamestnávania prinesie úžitok.

Ponúkame poradenstvo a podporu v oblasti poskytovania zamestnaneckých výhod a odmien a dokážeme vám pomôcť so systémom flexibilných výhod. Tiež poskytujeme poradenstvo vo všetkých aspektoch motivácie zamestnancov a odmeňovania vedúcich pracovníkov, pomáhame pri nábore a s udržaním vedúcich predstaviteľov a kľúčových zamestnancov dôležitých pre splnenie stanovených obchodných cieľov.

Našim cieľom nie je iba dosiahnutie zhody, na odmeny a výhody sa pozeráme zo širšieho uhla pohľadu a spolu s vami vám dokážeme zmeniť to, čo zamestnancom ponúkate.

Výsledok? Najlepší ľudia pre vašu organizáciu. 

Naše služby pokrývajú nasledovné oblasti:

Poradenstvo a súlad s predpismi v oblasti dane z príjmov fyzických osôb

Skupina spoločnosti KPMG so špecializáciou na daň z príjmov fyzických osôb sa nesústredí iba na dosiahnutie súladu s daňovými predpismi a daňovej účinnosti, máme širší uhol pohľadu na odmeňovanie a zamestnanecké výhody a spolu s vami dokážeme zmenu toho, čo zamestnancom ponúkate. To môže potenciálne viesť k lepšej zainteresovanosti, poskytovaniu cenovo výhodných benefitov a ponúknutie odmien prispôsobených potrebám vašej organizácie.

Sociálne a zdravotné poistenie

Legislatíva v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia prináša určité komplexnosti a výzvy pre zamestnancov a jednotlivých zamestnávateľov, ktorým sa pri poskytovaní poradenstva našim klientom snažíme venovať. Sledovaním neustále sa meniaceho prostredia držíme krok so zmenami a dokážeme vám pomôcť dosiahnuť zhodu s pravidlami platnými na Slovensku a vďaka našej sieti KPMG aj v zahraničí.

Služby týkajúce sa globálnej mobility

Naše postupy týkajúce sa mobility pomáhajú spoločnostiam riadiť ich globálne mobilný personál a reagovať na zmeny a možnosti vytvorené cezhraničnými aktivitami. Ako medzinárodná firma poskytujeme podporu viac ako 60 000 mobilným/vyslaným zamestnancom v 800 organizáciách. V rámci Slovenskej republiky je náš tím jediným zdrojom so skúsenosťami v oblastiach poradenstva a zhody pokrývajúcim všetky aspekty globálnej mobility a medzinárodného vysielania. Naše služby zahŕňajú od programov podstatného zvýšenia efektívnosti nákladov a zníženia rizika až po vypĺňanie daňových priznaní.

Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb

Našim klientom ponúkame vypracovanie, prípadne kontrolu daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. V rámci prípravy daňového priznania bude našim cieľom oboznámiť vás s daňovými rizikami a príležitosťami vyplývajúcimi z našej práce a priblížiť Vám návrhy na ďalšie možnosti v oblasti prijatých postupov alebo plánovania. Zároveň Vám predložíme správu s identifikovanými pripočítateľnými a odpočítateľnými položkami, ako aj s výpočtom splatnej dane a preddavkov na daň.

Kontaktujte našich odborníkov

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Súvisiaci obsah