Bez ohľadu na vek, väčšina Slovákov prejavuje záujem práve o značky, ktoré sa správajú zodpovedne a je ochotná si za ne priplatiť. Napriek tomu až  42 % podnikov vo svete stále nemá jasnú predstavu, ako komunikovať témy ESG. Tieto zistenia vyplynuli z novej štúdie zákazníckej skúsenosti, ktorú zrealizovala spoločnosť KPMG na Slovensku a z globálnej štúdie KPMG Me, my life, my wallet.

Tohtoročný prieskum zákazníckej skúsenosti na Slovensku po prvýkrát hodnotil ochotu priplatiť si za produkty a služby firiem, ktoré napĺňajú etické a sociálne princípy a správajú sa zodpovedne voči životnému prostrediu. Produkty vyrábané ekologickým a spoločensky udržateľným spôsobom budú vždy na vyššej cenovej úrovni ako bežne produkované výrobky. 

„Keď chceme produkovať kvalitne a dať do obalu čo najviac recyklátov, ktoré sú drahšie ako pôvodná surovina, tak sa to premietne na vyššej konečnej cene, ktorú zaplatí zákazník,“ objasnila Zuzana Vinklerová, prokuristka v dm drogerie.

Výsledky prieskumu KPMG ukazujú, že väčšina Slovákov (57%) je ochotná akceptovať vyššiu cenu za udržateľný produkt alebo službu, z čoho 10 % zákazníkov uviedlo, že sú „veľmi“ ochotní zaplatiť viac. Téma najviac rezonuje u mladšej generácie, ako sú mileniáli a generácia Z. V skupine 18-24 rokov je ochotných priplatiť si až 68 % opýtaných. Ochotu zaplatiť viac za produkty šetrné k životnému prostrediu prejavili aj staršie ročníky. 

„Veľmi dôležité je pozerať aj na generáciu 55+. Vidíme, že táto skupina u nás nakupuje a hľadá kvalitu. Na tento segment zákazníkov netreba zabúdať, pretože aj keď vyrastali v iných podmienkach a svoj zrelý vek prežili s inými problémami ako je ekológia, dnes sa snažia pozerať viac zodpovedne na svoje správanie, práve kvôli generácii, ktorú tu zanechávajú,“ dodáva Zuzana Vinklerová, prokuristka v dm drogerie.

ochota priplatit si za produkty

Takmer polovica (42 %) podnikov vo svete však nemá jasnú predstavu, ako komunikovať témy ESG. Napriek tomu táto téma v súčasnosti rezonuje prakticky vo všetkých odvetviach. 

Medzi značky, ktoré si tému osvojili a berú ju ako východisko strategického rozhodovania, patrí okrem už spomenutej dm drogerie markt (3. miesto) aj niekoľko slovenských značiek, ktoré sa umiestnili v rebríčku KPMG ako zákaznícky najobľúbenejšie:

Martinus (1. miesto v rebríčku)

V kníhkupectve Martinus si zákazníci môžu za priaznivú cenu kúpiť knihu z druhej ruky, ktorá už bola predtým čítaná a týmto spôsobom prispieť k šetreniu životného prostredia.

„V tejto chvíli sa počty kníh, ktoré sa takýmto spôsobom dostali od jedných čitateľov k druhým rátajú na 10-tisíce kusov a vidíme neutíchajúci záujem o túto službu. Sme veľmi radi, že sme ju rozbehli. Považujeme ju za veľkú pridanú hodnotu pre zákazníkov, a samozrejme príjemným benefitom je aj možnosť spojiť ďalších čitateľov s knihami, ktoré by inak v mnohých prípadoch skončili v koši,“ dodáva Juraj Šlesar, marketingový manažér Martinusu.

Packeta (4. miesto v rebríčku)

Packeta si tiež uvedomuje, že budúcnosť prináša najmä pohľad na stránku ekológie a preto sa sústredí na výdajné miesta a boxy. 

„Doručenie na adresu má o 8-krát väčšiu uhlíkovú stopu ako doručenie do boxu alebo na výdajné miesta. Chceme byť aj naďalej lídrami na trhu a poskytnúť obrovský rozsah siete, aby mal každý ideálne do 10 minút vo svojej blízkosti výdajný box, prípadne výdajné miesto,“ ozrejmil výkonný riaditeľ spoločnosti Packeta, Alexander Jančo.

O štúdiách

KPMG zákaznícky najobľúbenejšie značky na Slovensku za rok 2021

Prieskum zákazníckej skúsenosti na Slovensku 2021 pripravila spoločnosť KPMG, ktorého Customer Experience Excellence Center je celosvetovo najväčší think-tank na zákaznícku skúsenosť. Každoročne hodnotí najlepšie značky sveta a zostavuje rebríček zákaznícky najobľúbenejších spoločností. Na základe jeho dlhoročných výskumov sa každá vynikajúca zákaznícka skúsenosť dá popísať jedinečnou metrikou Šiestich pilierov - The Six PillarsTM. Touto metodikou sa prieskum realizoval na Slovensku už po piatykrát. Zber dát sa uskutočnil v roku 20211. Svoju skúsenosť so 105 značkami v 9 sektoroch vyjadrilo viac ako 2 500 respondentov z celého Slovenska.

Me, my life, my walle

Tretie vydanie štúdie Me, my life, my wallet je hĺbkovou sondou do života dnešného spotrebiteľa. Spoločnosť KPMG realizovala túto štúdiu na vzorke takmer 19 000 spotrebiteľov v 16 krajinách sveta, Slovensko nebolo súčasťou prieskumu. Štúdia prináša globálny pohľad na zmeny spotrebiteľského správania a zákazníkov – ich spôsob ako zarábajú, míňajú a šetria, ak majú prežiť dnes a prosperovať zajtra.

[1] Prieskum bol realizovaný v období Apríl – Máj 2021. Výsledky nezohľadňujú udalosti, ktoré nastali od vykonania prieskumu, najmä silný rast inflácie a neistotu súvisiacu s vojnou na Ukrajine, ktoré môžu výrazne zasiahnuť do zákazníckeho správania.