Celkový objem investícii do realitných projektov dosiahol na Slovensku v prvej polovici tohto roka 346 miliónov eur. Predstavuje to medziročný nárast o 46 %. Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania sa u nás medziročne zvýšila a pohybuje sa na úrovni 9 - 16 miliónov eur. Zo sektoru nehnuteľností je tento rok pre slovenské banky najatraktívnejší segment bývania. Tieto zistenia priniesol nový prieskum KPMG Property Lending Barometer 2020.

Banky na Slovensku sú viac otvorené financovať projekty, ktoré už generujú príjem. Priemerná výška poskytnutého úveru v oblasti projektového financovania nehnuteľností sa na Slovensku pohybuje v rozmedzí 9 - 16 miliónov eur. Preferovaná výška úverov je však vyššia. Banky by rady poskytovali úvery na realitné projekty na úrovni 11- 29 miliónov eur.

Podľa respondentov štúdie Property Lending Barometer 2020 banky v Európe preferujú pri financovaní logistické/priemyselné projekty, druhé miesto obsadil segment bývania. Na Slovensku je tento rok výrazne najpreferovanejším financovanie projektov na bývanie. Minuloročný líder – segment kancelárií, sa prepadol až na predposledné miesto. Tradične najmenej atraktívnym segmentom pre banky sú v Európe aj u nás hotely a rezorty.

Zástupcovia bánk sa v prieskume KPMG tiež vyjadrili k otázke, ako atraktívne je pre nich financovanie iných odvetví v porovnaní s úverovaním realitných projektov. Najatraktívnejšie sektory sú podľa predstaviteľov slovenských bánk energetika a priemyselná výroba.

V Európe došlo medziročne celkovo k 9 %-nému poklesu investícií do realitných projektov. Ich objem dosiahol v prvých šiestich mesiacoch tohto roka približne 121,1 miliardy eur. Napriek tomu Európa stále dosahuje v tejto oblasti lepšiu výkonnosť ako ostatné regióny sveta.

„Objem investícií do realitných projektov v šiestich hlavných krajinách strednej a východnej Európy (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko) dosiahol v prvom polroku 2020 výšku 6,26 miliardy eur. Ide o 12 %-ný nárast oproti roku 2019,“ informuje Michal Maxim, Senior manažér pre sektor finančných služieb, KPMG na Slovensku.

Zdôvodnenie týchto potešujúcich čísiel je jednoduché. Väčšina z týchto transakcií bola preddohodnutá ešte predtým, ako pandémia COVID-19 udrela na náš región. Takmer polovica investícií z tohto objemu sa zrealizovala v Poľsku, ďalšia takmer tretina v Českej republike. Medzi kľúčové obchody roku 2020 na Slovensku patrí odpredaj administratívneho komplexu Rosum v Bratislave alebo priemyselných PNK Park v Seredi a Vector Parks v Bratislave.

Podiel bezproblémových úverov v portfóliách bánk je z európskych krajín najvyšší vo Fínsku, Holandsku a Českej republike, až 97 %. Slovensko sa umiestnilo v regióne strednej a východnej Európy na tretej priečke, oproti minulému roku nás predbehlo Poľsko. Aktuálne u nás podiel bezproblémových úverov dosahuje 96 %.

O prieskume

Property Lending Barometer 2020 je jedenáste vydanie prieskum financovania nehnuteľností, ktorý realizuje a pravidelne vydáva KPMG. Tento rok sa prieskumu, ktorý sa uskutočnil v mesiacoch máj a jún 2020, zúčastnilo približne 60 európskych bánk z 11 krajín vrátane Slovenska. Väčšina zúčastnených bánk bola z krajín strednej a východnej Európy.

Kontakt

Michal Maxim

Associate Partner, sektor finančných služieb a uisťovacích služieb v oblasti ESG

KPMG na Slovensku

E-mail

Spojte sa s nami