Z nehnuteľností budú krízou najviac zasiahnuté hotely

Z nehnuteľností budú krízou najviac zasiahnuté hotely

Banky v Európe očakávajú po pandémii COVID-19 pomalé oživenie trhu. Väčšina ich zástupcov verí, že celkové percento znehodnotených úverov na nehnuteľnosti sa bude v tomto roku pohybovať do 10 %. Medzi najviac zasiahnuté by mali patriť portfóliá úverov na hotely a maloobchodné priestory. Na Slovensku sa očakáva najväčší dopad na co-workingové centrá, internáty a iné alternatívne aktíva a kancelárske priestory. Tieto zistenia vyplynuli z COVID sekcie najnovšieho vydania KPMG štúdie Property Lending Barometer 2020.

1000
Property Lending Barometer

Respondenti prieskumu KPMG sa pri otázke celkového oživenia ekonomiky nevedeli jednoznačne zhodnúť na jednotnom tvare krivky rastu po pandémii. Až 90 % respondentov uviedlo najmenej dva možné scenáre. Potenciálne oživenie trhu očakávajú na začiatku pomalšie a bude dlhšie trvať, kým sa výrazne zlepší výkonnosť ekonomiky. Slovenské banky tiež očakávajú po dosiahnutí dna krízy rast, najviac opýtaných predpokladá rast pomalý a ustálený.

Tri štvrtiny opýtaných bánk uviedli, že to, ako firmy zvládnu súčasnú krízu, bude najviac rozhodovať o tom, či získajú v budúcnosti financovanie alebo nie.

Vplyvom pandémie sa väčšina európskych bánk domnieva, že môže dôjsť k zníženiu hodnoty úverov v jednotlivých segmentoch. O viac ako 5 % predpokladajú odborníci zníženie hodnoty úverov pre hotely a maloobchodné nehnuteľnosti. Tretina zástupcov európskych bánk považuje za pravdepodobné, že znehodnotenie úverov pre segment hotelov dosiahne až 20 %. 

„V segmente hotelov sú na Slovensku najviac zasiahnuté mestské a kongresové hotely, ktorým nepomohla na čiastočné oživenie ani letná sezóna. Viaceré z týchto hotelov sú zatvorené a budú musieť bojovať o prežitie,“ konštatuje Michal Maxim, Senior manažér pre sektor finančných služieb, KPMG na Slovensku.

Podľa výsledkov COVID sekcie štúdie Property Lending Barometer 2020 by tento rok znehodnotenie úverov pre priemyselné nehnuteľnosti, logistické sklady a kancelárske  nemalo byť vyššie ako 5 %. Štyri z desiatich oslovených bánk v Európe sa vyjadrili, že dopady pandémie - ako pravidlá ohľadne dodržiavania rozstupov alebo presun na prácu z domu nezmenia (alebo dokonca zvýšia) dopyt po kancelárskych priestoroch.

S tým úplne nesúhlasia zástupcovia slovenských bánk. Tí očakávajú najväčší dopad pandémie na co-workingové centrá, internáty, prípadne ďalšie alternatívne aktíva, a následne práve na kancelárske priestory. „Najmä veľkí zamestnávatelia v sektore služieb presunuli výraznú časť svojich ľudí na prácu z domu, prípadne fungujú na báze striedania sa tímov. Tento trend sa udrží minimálne do konca tohto roku. Na Slovensku preto väčší dopyt po kancelárskych priestoroch neočakávame, skôr budú firmy vyjednávať zľavy z nájomného či zmenšovať prenajímané kancelárske plochy,” vysvetľuje M.Maxim.

Respondenti prieskumu KPMG sa nevedeli jednoznačne rozhodnúť, či opatrenia, ktoré pripravili jednotlivé centrálne banky a vlády, pomohli znížiť negatívny dopad pandémie na financovanie nehnuteľností. V tejto téme sú nerozhodní aj zástupcovia bánk na Slovensku. 

O prieskume

Property Lending Barometer 2020 je jedenáste vydanie prieskum financovania nehnuteľností, ktorý realizuje a pravidelne vydáva KPMG. Tento rok sa prieskumu, ktorý sa uskutočnil v mesiacoch máj a jún 2020, zúčastnilo približne 60 európskych bánk z 11 krajín. Väčšina zúčastnených bánk bola z krajín strednej a východnej Európy.

Vyššie uvedené zistenia vyplynuli zo špeciálnej časti prieskumu o dopade nového koronavírusu na financovanie nehnuteľností, celý report bude k dispozícii v polovici októbra 2020. 

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.