Študenti 5. ročníka Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvovali v letnom semestri 2023 akreditovaný predmet Úvod do M&A pod vedením skúsených profesionálov zo spoločnosti KPMG na Slovensku. Cieľom tejto spolupráce bolo študentom 5. ročníka priblížiť svet fúzií a akvizícií, predstaviť im proces predaja a kúpy spoločností, priniesť im poznatky priamo z praxe, príklady konkrétnych transakcií a odovzdať cenné skúsenosti našich vysoko kvalifikovaných odborníkov.

Naši kolegovia vytvorili detailný sylabus, ktorý zahŕňal 12 prednášok a seminárov. Študenti mimoriadne ocenili pestrosť predmetu, možnosť riešiť prípadové štúdie reálnych transakcií, informácie, ktoré sa nedajú dohľadať na internete, či ľudskosť a priateľskú atmosféru, ktorú im počas vyučovania vytvorili jednotliví prednášajúci.


Detailnejšie o zámere zrealizovať predmet na Ekonomickej univerzite, jeho cieľoch a budúcnosti porozprával Miroslav Talian, Head of M&A v KPMG na Slovensku.

Miroslav Talian

Miroslav Talian

S akými ambíciami ste išli do tejto spolupráce? Splnilo to tvoje očakávania?

Našim primárnym cieľom bolo priblížiť študentom svet M&A detailnejšie ako iba formou 1-2 prednášok počas semestra, na ktorých by sme nemali príliš veľa času a priestoru predostrieť celú problematiku M&A. Myslím, že sa nám nakoniec podarilo pripraviť kvalitný sylabus, ktorý pokrýval celý proces kúpy, predaja a ocenenia spoločnosti a vytvoriť tak základ celého predmetu.

Ako hodnotíš celkovo úroveň zapojenia študentov, je niečo, čo ťa pozitívne prekvapilo?

Predmet bol postavený tak, že na prednáškach boli aj praktické úlohy a seminárne práce na vypracovanie na doma. Študenti sa aktívne zapájali počas seminárov a zaujímali ich najmä praktické skúsenosti z reálnych transakcií, ktoré sa na Slovensku realizovali.

Z pohľadu obsahu, ktoré témy najviac rezonovali u študentov?

Mám pocit, že najbližšia im bola téma valuácií podnikov.

Z prednášania sme mali pocit, že sme sa vlastne ocitli uprostred ich firmy a podieľame sa na ich fungovaní.

Bol som rád, že nám prednášali ľudia, ktorí v tejto sfére pracujú a neboli to iba teoretické fakty, ktoré sú dostupné všade na internete.

Aké sú ďalšie plány, budete pokračovať? Bude mať predmet rovnaký formát, resp. plánujete niečo pridať?

Toto bol pilotný ročník, kde bolo pre nás kľúčové si otestovať, či popri práci budeme vedieť prednášať celý semester, keďže je to časovo celkom náročné. Na základe spätnej väzby plánujeme predmet vylepšiť. Ak bude zo strany fakulty záujem, určite budeme uvažovať nad pokračovaním.

Ako hodnotíš zapojenie nášho tímu, čo vám to prinieslo?

Na zabezpečenie pestrosti seminárov sa do procesu zapojilo až 10 ľudí. Tak príprava, ako aj samotné prednášky a následne hodnotenie seminárnych prác bolo bezproblémové. Určite nám to dalo veľa. Najmä v procese prípravy sme sa museli zamýšľať, ako oblasť M&A odprezentujeme študentom tak, aby ich to zaujalo, čo sa nám podarilo. Úspešnou výzvou bolo pre nás taktiež vymyslieť celkový systém hodnotenia študentov.

Kontaktujte nás

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac alebo ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Súvisiaci obsah