• 1000

Chcete predať časť alebo celý podnik? Určite vás teda prirodzene zaujíma, kde sa pohybuje cena vašej spoločnosti. Na rýchlu indikáciu dobre poslúžia takzvané transakčné násobky. Veľmi jednoducho “transakčný násobok“ znamená, keď podľa trhových dát skonštatujeme, že firmy sa vo vašom odvetví a regióne predávali v priemere napríklad za šesťnásobok EBITDA (zisk pred daňami, odpismi a úrokmi). Čiže keď svoju EBIDTA prenásobíte násobkom 6, zistíte, za koľko by ste indikatívne mohli firmu predať. Keďže zdrojom dát sú reálne transakcie, nejde o žiadny komplexný hypotetický model, ale o odhad toho ako by trh ocenil vašu firmu.

Tento blog vám poskytne pohľad na skutočné agregované dáta vo V4, keďže mnohí k nim prístup nemajú. Je treba poznamenať, že individuálne dáta sú často zo spoplatnených databáz a reálnej participácie na transakciách. Z tohto dôvodu k nim veľa majiteľov firiem prístup nemá a vyhľadáva poradcov, ktorí participujú na mnohých transakciách.

Prečo je pri stanovovaní hodnoty firmy vhodné využiť transakčné násobky?

Transakčné násobky sú jedným z najlepších metód pre indikáciu hodnoty spoločnosti:

 • sú jednoduché,
 • sú zrozumiteľné a
 • sú založené na reálnych dátach z trhu.


Na druhej strane majú aj pár nevýhod:

 • sú menej presné v porovnaní s výnosovou metódou (resp. „DCF“) a
 • nedokážu zachytiť mnohé špecifiká, ktoré majú vplyv na hodnotu vašej spoločnosti a takzvané „neštandardné situácie“.

Transakčné násobky sú ideálne na úvodnú indikáciu ceny. Presnejší odhad hodnoty sa potom zväčša robí už cez DCF. Aj pri DCF sa ale môžu násobky použiť ako „hrubá“ kontrola výsledku samotného DCF.

Autori článku

Karol Balco
Director
oddelenie oceňovania a finančného modelovania

Kristián Kozár
Associate
oddelenie oceňovania a finančného modelovania 

Použitie samotnej metódy

Čo je náročným elementom pri ich použití sú zdrojové dáta a aplikácia tejto metódy. Pokiaľ expert nemá oboje – reálne dáta z reálnych dealov a zároveň nemá prístup k dobrej databáze dealov, nemá dobrú dátovú bázu. Takéto databázy sú pritom spoplatnené, keďže obsahujú cenné dáta. Mnohí „experti“ hovoria, že dáta neexistujú, avšak pravda je skôr, že k dátam prístup nemajú. Ak aj má expert dobrú dátovú bázu, aplikácia metódy v praxi nie je len o prenásobení dvoch čísel. Pri aplikácii treba vstupy kalibrovať, prispôsobiť špecifickej situácii a ak je potrebné, výsledok upraviť a správne interpretovať. Získavanie dát a ani aplikácia metódy nie je predmetom tohto blogu, chceli sme na to však upozorniť ešte pred ukážkou dát z nášho regiónu.

Parametre analýzy násobkov vo V4

Naša analýza vychádza z nasledovných predpokladov:

 • Voľba násobku EV/EBITDA*. Ukazovateľ EBITDA možno považovať za niečo, čo je veľmi blízke prevádzkovým peňažným tokom. Práve tento ukazovateľ sleduje veľa investorov a majiteľov firiem a preto je jeho násobok azda jedným z najpoužívanejších v transakciách.
 • Zdrojom je databáza Mergermarket, jedna z najpoužívanejších globálnych databáz pre identifikáciu transakčných násobkov vo svete, a interné dáta KPMG.
 • Sledované transakcie sa pohybujú od €1m do €250m.
 • Časový horizont sledovaných transakcií bol nastavený na roky 2010 – súčasnosť.
 • Sledovaný región – krajiny V4: Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko.
 • Získaná vzorka bola očistená o extrémne hodnoty (tzv. outliers).
 • Zamerali sme sa na EV/EBITDA násobok, ktorý je jedným z najpoužívanejších pri transakčnom oceňovaní v regióne.
 • Násobky boli kalibrované v oblasti  „control premium“.
 • Použité štatistické prvky: 5-ročný kĺzavý priemer a medián. 
transakcne nasobky v4

V dôsledku výrazných rozdielov medzi výsledkami krajín sme rozdelili trh na Poľsko a zvyšok V4. Výsledky ukazujú, že úroveň priemerných násobkov na Slovensku, Česku a Maďarsku je v priemere nižšia ako v Poľsku. Rozdiel medzi Poľskom a ostatnými krajinami spôsobuje najmä odvetvová štruktúra transakcií, dostupnosť dát, a aj veľkosť transakcií.

Naše poznámky v kontexte analýzy

 • Pri aplikácii metódy na vašu spoločnosť, je dôležité každú transakciu vo vzorke posúdiť osobitne. Do konkrétnej analýzy pre akýkoľvek podnik by mali ísť len porovnateľné transakcie.
 • Každá transakcia je jedinečná, má svoje plusy a mínusy. Žiadne dve ponuky nemožno porovnávať absolútne a preto odporúčame stanoviť interval, nielen jeden pevný násobok. Je dôležité rozumieť transakciám vo vzorke a tomu či/ako boli zohľadnené synergické efekty, či je násobok na reportované alebo upravené výsledky atď.

Ešte raz by sme chceli zdôrazniť, že vyššie uvedené ukazuje, za koľko sa firmy v našom regióne predávali naprieč odvetviami. Násobky naprieč odvetviami a aj v špecifických situáciách sa materiálne líšia. Použitie násobkov z nášho príkladu nie je vhodné na ocenenie konkrétnej firmy, cieľom je len ukázať agregovaný pohľad na trh. Pri aplikácii násobkov vždy treba dobre identifikovať vzorku a transakcie v tejto vzorke analyzovať individuálne.

Ak máte záujem o vypracovanie takejto analýzy, obráťte sa na nás, radi ju s vami prediskutujeme.


KPMG Valuations In Practice

Staňte sa súčasťou komunity KPMG Valuations In Practice. Získajte hodnotné rady a novinky z oblasti ohodnocovania firiem a M&A.
Prihláste sa na odber medzinárodného štvrťročného newslettra Valuation Quaterly Brief.