Vojna na Ukrajine otriasa základmi moderného spoločenstva a globálnej ekonomiky naprieč odvetviami, krajinami a všetkými štruktúrami súčasnej civilizovanej spoločnosti. Z pohľadu oceňovania nás preto zaujímal jej vplyv na relatívne ocenenie firiem v rôznych krajinách.

Situáciu sme analyzovali z pohľadu trhových oceňovacích násobkov. Tie fungujú tak, že trhovú hodnotu spoločnosti („EV“) predelíte povedzme EBITDA (zisk pred daňou, odpismi a úrokmi). Ak je súčasná EV 800 a EBITDA dosiahnutá za posledný rok 100, tak násobok je 8x. Inak povedané, hodnota spoločnosti je 8-krát jej zisk pred daňou, odpismi a úrokmi. Na samotnú výšku násobku má vplyv veľa faktorov – odvetvie, očakávania investorov od spoločnosti, riziko podnikania spoločnosti, krajina a pod.

Pozreli sme sa teda na oceňovacie násobky kótovaných spoločností v regiónoch alebo jednotlivých krajinách, ktoré sa môžu javiť ako najviac ovplyvnené vojnou na Ukrajine (okrem samotnej Ukrajiny a Ruska) z pohľadu vnímania rizikovosti investícii investormi. Porovnávame obdobie pred začiatkom vojny (december 2021) a po jej začiatku (apríl 2022).

Autor článku


Viliam Behran

Viliam Behran

Associate
oddelenie oceňovania a finančného modelovania 

Pokles relatívneho ocenenia spoločností v krajinách ležiacich na východnej hranici NATO, vrátane Slovenska, sa javí byť výraznejší ako v krajinách západnej EÚ. Na hranici NATO bol pokles -4,4 %, kým ďalej na západ len -0,8 %. Zaujímavým pozorovaním sú aj ocenenia spoločností v Indii, ktorým relatívne násobky stúpli o 8,1 % oproti stavu pred vojnou. 

Samozrejme, izolovať efekt konfliktu na Ukrajine od ostatných makroekonomických a geopolitických udalostí nie je možné. Vidno to aj na vývoji násobkov v severnej Amerike a Číne, pri ktorých by sme čakali, že vplyv vojny bude menší, resp. opačný ako v Európe, keďže tieto krajiny nie sú v bezprostrednej blízkosti vojny. Rovnaký vývoj dát môžeme pozorovať aj na aktuálnych relatívnych oceneniach spoločností z novembra 2022 v Indii, keď ocenenia poklesli na nižšiu úroveň ako pred vojnou. 


KPMG Valuations In Practice

Staňte sa súčasťou komunity KPMG Valuations In Practice. Získajte hodnotné rady a novinky z oblasti ohodnocovania firiem a M&A. Prihláste sa na odber medzinárodného štvrťročného newslettra Valuation Quaterly Brief. 


Kontaktujte nás