Patríte medzi rýchlo rastúce firmy a uvažujete nad tým ako prilákať, udržať a motivovať zamestnancov? Ste na správnom mieste. V tomto blogu sa dozviete o možných spôsoboch ako túto otázku vyriešiť. 

Mnohí úspešní zakladatelia firiem vedia, že budovanie spoločnosti svetovej úrovne si vyžaduje tím svetovej triedy. Mladá rýchlo rastúca technologická firma má od začiatku jednu veľkú výhodu. Vie ponúknuť modernú kultúru a zmysluplné poslanie. Zamestnanci sa môžu cítiť ako súčasť úzkeho tímu, ktorý sa priamo podieľa na zlepšení sveta okolo nás, podieľa sa na reálnych riešeniach a nepredstavuje len ďalšie ozubené koliesko v korporátnom stroji.

Okrem vyššie uvedeného však môže ponúknuť aj oveľa hmatateľnejší benefit, ktorým je participácia kľúčových ľudí na spoluvlastníctve spoločnosti. A to napríklad vo forme akcií, „tieňových akcií“ alebo akciových opcií. Tým môže dať manažmentu alebo zamestnancom možnosť vlastniť podiel v spoločnosti. Tento nástroj vie byť veľmi efektívny, keďže motivuje ľudí priamo pracovať na rozvoji a navyšovaní hodnoty spoločnosti. Okrem toho rieši aj častý problém rýchlo rastúcich spoločností – a to nedostatok kapitálu na kompenzáciu zamestnancov.

Autor článku


Peter Blaha

Peter Blaha
Assistant Manager
oddelenie oceňovania a finančného modelovania 

Nástroje na motiváciu zamestnancov

Medzi najpopulárnejšie zamestnanecké motivačné programy (Employee Incentive Plan – “EIP“) patria nasledovné:

Zamestnanecké motivačné programy založené na spoluvlastníctve

Benefity, ktoré ESOP firmám ponúka

Motivácia


ESOP ponúka možnosť zamestnancom podieľať sa na úspechu firmy a tým je neustálym zdrojom ambicióznych cieľov.

Nachádzanie talentov


ESOP napomáha pri získavaní talentov nakoľko ponúka rast spolu s firmou ako aj podiel na budúcich ziskoch, čím je firma schopná prilákať skúsených expertov aj napriek vyšším platovým očakávaniam.

Zjednotenie
hodnôt


Akciové opcie vedú všetkých zamestnancov k jednotnému cieľu – k dlhodobému rastu a úspechu spoločnosti, nakoľko ich odmena je priamo naviazaná na finančný výkon spoločnosti

Udržanie talentov


Akonáhle ste najali špičkové talenty, musíte si ich udržať. Akciové opcie sa priznávajú počas niekoľkých rokov a ich hodnota priamo koreluje s hodnotou celkovej firmy. To dáva vašim zamestnancom neustále dôvody, aby s vami zostali.

Vývoj vlastníckej štruktúry počas ESOP

Správna štruktúra nastavenia ESOPu je dôležitá pre úspešné naplnenie jeho cieľov. Pri zvolení štruktúry by mala firma dbať na štádium jej životného cyklu. Nižšie v tabuľke sú popísané jednotlivé štádiá životného cyklu startupov, ako aj ich charakter.

Proces

V pre-seed fáze startupu má zakladateľ firmu v 100-percentnom vlastníctve. Ak sa však vlastník rozhodne do firmy priniesť investora, robí tak pomocou emitovania nových akcií. Rovnako to platí aj pri opcii na firemné akcie. Ak firma v úvodných fázach životného cyklu spoločnosti využijete ESOP pre nalákanie expertov a manažmentu, ich podiel sa bude s postupom času s jednotlivými fázami fundraisingu zmenšovať. Priemerné podiely jednotlivých účastníkov na vlastníctve firmy v európskych startupoch sú znázornené v grafe nižšie. Je nutné podotknúť že štuktúra ESOPov je flexibilná, a tak pri každej z fundraisingových fáz sa môže realizovať takzvaný top-up, pri ktorom účastníci ESOPu zainvestujú do firmy sumu, ktorou sa ich podiel dorovná na predošlý vlastnícky podiel.

Počas jednotlivých kôl fundraisingu (Series A – Series D) firma emituje nové akcie skupované investorom, čím dochádza k poníženiu vlastníckeho podielu vlastníkov. Prečo je teda výhodné pre manažment vstúpiť do ESOPu, ak sa ich podiel na vlastníctve firmy postupne rozpúšťa každým novým emitovaním akcií? Odpoveď na túto otázku nájdeme v ďalšom grafe. 

Aj napriek tomu, že sa celkový podiel manažmentu na vlastníctve spoločnosti postupne rozpúšťa v dôsledku emitovania nových akcií, celková hodnota ich podielu na spoločnosti rastie spolu s ňou. Zamestnanci, vlastniaci akcie skrze ESOP, sú tak motivovaní nielen so spoločnosťou ostať, rozvíjať ju, ale starať sa o ňu ako o svoju vlastnú.

V našom príklade bolo pre manažment v úvodnej perióde životného cyklu („seed“) z ESOPovej štruktúry udelených 5 % všetkých akcií v celkovej hodnote 25 tisíc eur. V priebehu rastu firmy a jednotlivých fundraisingových kolách, sa ich celkový podiel na vlastníctve postupne rozpúšťal, až na úroveň 1 %. Hodnota celkového podielu manažmentu však narástla z 25 tisíc eur na 250 tisíc eur.

Celkový vývoj vlastníckej štruktúry si môžeme pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Chcete vedieť, či je ESOP pre vás?

Bez ohľadu na to, v akej fáze života sa vaša firma nachádza, pravdou ostáva, že talentovaní ľudia tvoria stabilné základy, na ktorých vie spoločnosť ďalej stavať a rásť. Ak ich chcete prilákať, udržať, motivovať aby rástli spolu s vami a spolu s firmou, ESOP je ten správny nástroj pre vás.

Ak vás téma motivácie zamestnancov pomocou rôznych odmeňovacích štruktúr zaujala a máte k nej otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi si s vami dohodneme osobné stretnutie či online míting.

KPMG Valuations In Practice

Staňte sa súčasťou komunity KPMG Valuations In Practice. Získajte hodnotné rady a novinky z oblasti ohodnocovania firiem a M&A. Prihláste sa na odber medzinárodného štvrťročného newslettra Valuation Quaterly Brief. 


Kontaktujte nás