KPMG odborníci z transakčného, účtovného a daňového poradenstva pripravili sériu blogov, v ktorých sa venujú princípom fungovania predaja a spätného prenájmu, aktuálnym trendom a tiež účtovnej a daňovej stránke takýchto transakcií.