KPMG bolo poradcom na strane predávajúcich a úspešne radilo SLOVAKIAN FIELD INVEST A/S pri predaji DAN AGRO HOLDING, s.r.o. (“DAH“) rakúskej spoločnosti SVK Invest GmBH patriacej pod Gutsverwaltung Illmau GmBH & CO KG („GV Illmau“).

Detaily transakcie

Dan Agro Holding

DAH vlastní zhruba 1 000 hektárov pôdy v okolí Černíka, ktorú prenajíma na poľnohospodársku prvovýrobu v ekologickom režime. Uplatňuje princípy efektívnej rotácie vybraných plodín tak, aby bola dosiahnutá maximálna výnosnosť úrody na hektár. Spoločnosť bola rozvíjaná viac ako 15 rokov skupinou dánskych farmárov.

GV Illmau

GV Illmau je rakúska agro spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby v severnom Rakúsku a južných Čechách a obhospodaruje približne 1 500 hektárov. Okrem klasických plodín, ako napríklad zemiaky, sa zameriava na plodiny ako sója, slnečnica alebo tekvica.

Vďaka akvizícii DAH získal GV Illman 1 000 hektárov úrodnej pôdy na južnom Slovensku, čo predstavuje prvé aktívum GV Illmau v Slovenskej republike. Spoločnosť tak vstúpila na nový trh a rozšírila svoju pôsobnosť mimo Rakúska a Česka.

Predať cca 1000 hektárov pôdy pri Černíku na južnom Slovensku sme sa snažili dlhšiu dobu. Napriek pandémii spoločnosť KPMG viedla rokovania a predaj najlepším možným spôsobom. Profesionálny a štruktúrovaný prístup nášho poradcu zabezpečil uspokojivý priebeh predaja. Spoluprácu s KPMG preto silno odporúčame.

Morten Degn a Peder Næsborg
majitelia Slovakian Field Invest A/S

Úloha KPMG

KPMG na Slovensku pôsobilo ako M&A a právny poradca predávajúcich pri predaji spoločnosti DAH kupujúcemu GV Illmau. KPMG asistovalo majiteľom spoločnosti DAH počas celého procesu transakcie od prípravy transakcie, oslovenia relevantných strategických partnerov, vyjednania komerčných podmienok transakcie, poskytnutia právneho poradenstva až po uzatvorenie finálnych zmlúv v decembri 2021.