V súvislosti s pandémiou COVID-19 Národná rada prijala zákon č. 155/2020 Z. z. z 9. júna 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z.z. Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 17. júna 2020, (ďalej ako „Zákon“).

Tento zákon bol neskôr novelizovaný zákonom č. 349/2020 Z. z. z 1. decembra 2020, ktorý nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 9. decembra 2020.

Zákon rieši poskytovanie dotácií na úhradu nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Viac informácií v pdf dokumente.