Pomôžeme vám rýchlo sa zorientovať v súvisiacich predpisoch a vďaka nášmu vzoru bude vypracovanie účtovnej závierky oveľa jednoduchšie.

Účtovnú závierku, vrátane poznámok, upravuje zákon o účtovníctve a právne predpisy vydané MF SR. Mala by poskytovať pravdivý a verný obraz o tom, čo sa stalo vo firme počas ročného fungovania.

Už od roku 1999 KPMG na Slovensku vydáva každoročne publikáciu Vzorová účtovná závierka, ktorú neustále aktualizujeme, aby bola závierka v súlade s platnými právnymi predpismi. VÚZ demonštruje právne predpisy pre zostavenie účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu k 31. 12. 2019.

Vďaka nášmu vzoru a praktickým príkladom, ktoré sú v ňom uverejnené, bude pre vás vypracovanie účtovnej závierky oveľa jednoduchšie. Tento produkt je na slovenskom trhu jedinečný a neporovnateľný, navyše ho pre klientov pripravujeme vo viacerých jazykoch.

Šesť vnútorných strán publikácie VÚZ v slovenskom jazyku je voľne stiahnuteľných.

V prípade, ak máte záujem o podporu pri zostavení účtovnej závierky, napíšte nám prosím e-mail.

Spojte sa s nami