Naše vrednote

Naše vrednote

Naši zaposleni se zavedajo odgovornosti, ki jo imajo za ohranjanje naših vrednot.

Naši zaposleni se zavedajo odgovornosti, ki jo imajo za ohranjanje naših vrednot.

Our Values

Naše vrednote

Naši zaposleni se zavedajo svoje odgovornosti za ohranjanje vrednot, ki smo jih vzpostavili v svoji 150-letni zgodovini. Te vrednote usmerjajo naše vsakodnevno vedenje, delovanje, katere odločitve sprejemamo in kako sodelujemo med seboj, našimi strankami, podjetji, ki jih revidiramo, in vsemi našimi deležniki. Naše vrednote so tisto, v kar verjamemo:

·         Integriteta: Delamo, kot je prav.

·         Odličnost: Ves čas se učimo in izpopolnjujemo

·         Pogum: Razmišljamo in delujemo pogumno.

·         Skupaj: Spoštujemo drug drugega in črpamo moč iz naših razlik.

·         Za boljše: Delamo, kar je pomembno.

Naša kultura

Kultura KPMG je zakoreninjena v naših vrednotah. Integriteta ter politika odprtega in poštenega komuniciranja gradita zaupanje in sodelovanje, medtem ko naša fleksibilnost in raznolikost ustvarjata kulturo, v kateri si ljudje svobodno delijo znanje in drug v drugem izkazujejo najboljše. Na vprašanje, zakaj so se odločili za sodelovanje s KPMG, veliko strank izpostavi našo visoko raven poklicne etike.

Naša kultura presega dobro poslovno prakso. Prepoznani smo tudi po prizadevanjih, ki jih vlagamo v zmanjševanje revščine, podporo izobraževanju in varovanju okolja po vsem svetu. KPMG vestno sodeluje z drugimi podjetji, vladami in nevladnimi organizacijami, da bi se lotil teh težav in pozitivno vplival na zdravje, blaginjo in blaginjo ljudi.

To našim zaposlenim omogoča, da uspejo tako kot profesionalci kot posamezniki – da uživajo v zahtevni karieri in kar najbolje izkoristijo svoje privatno življenje. To počnejo z zavedanjem, da so del odgovorne in pozitivne kulture, ki sega preko njih v širše poslovno, družbeno in naravno okolje.