Vrednote in poslanstvo

Vrednote in poslanstvo

Naše vrednote določajo kdo smo in kako pristopamo k delu.

Zavezani smo zagotavljati storitve najvišje kakovosti skladno z našimi vrednotami.

values and mission

Naše vrednote so bistvo tega kar verjamemo in kaj nam je pomembno kot organizaciji.

V obdobju velikih sprememb, izzivov in priložnosti so naše vrednote vodilo našega vedenja. So osnova našega delovanja, naših odločitev in vodilo sodelovanja med seboj, s strankami, subjekti in skupnostjo.

V vseh KPMG družbah po vsem svetu obstaja en sam drzen, nepozaben nabor idej, ki zagotavljajo, da so načela, ki vodijo naše vedenje, skladna z našo skupnostjo.

Naše vrednote so:

-          INTEGRITETA: delamo kar je prav

-          ODLIČNOST: ves čas se učimo in izpopolnjujemo

-          POGUM: razmišljamo in delujemo pogumno

-          SKUPAJ: spoštujemo drug drugega in črpamo moč iz naših razlik

-          ZA BOLJŠE: delamo kar je pomembno.

Ves čas se trudimo, da zagotavljamo najvišjo kakovost storitev, in ohranjamo svojo neodvisnost pri vseh področjih našega dela. Vsi zaposleni v KPMG smo zavezani, da delujemo v skladu z etičnimi standardi in dosegamo najvišjo kakovost, kar je razvidno v Global Code of Conduct.