Področja delovanja

Področja delovanja

Glavna področja v KPMG v Sloveniji so revizijske storitve, davčne in svetovalne storitve, računovodske storitve in pravno svetovanje.

Glavna področja v KPMG v Sloveniji so revizijske storitve, davčne in svetovalne storitve,

Področja delovanja

Področja delovanja

Glavna področja storitev, ki jih KPMG ponuja v Sloveniji, so revizijsko, davčno in svetovalno, računovodsko in pravno svetovanje.

Revizijske storitve

KPMG v Sloveniji ponuja revizijske storitve računovodskih izkazov, ki so jih pripravile naše stranke, za potrebe delničarjev, vlagateljev, upnikov in drugih zainteresiranih strank - ter v skladu z vsemi določbami veljavne zakonodaje.

Svetovalne storitve

Ponujamo svetovalne storitve za spodbujanje učinkovitosti in stabilnega razvoja poslovanja. Našim strankam pomagamo pri reševanju vsakodnevnih težav v zvezi s strateškim in operativnim upravljanjem ter jim pomagamo pri soočanju s transakcijskimi in izzivi pri prestukturiranjih.

Davčno svetovanje

Davčni svetovalci KPMG našim strankam pomagajo pri varni in učinkoviti poravnavi davkov. Ščitijo interese davkoplačevalcev, zastopajo davkoplačevalce v sporih z davčnimi organi in jim pomagajo pri uporabi domačih in evropskih ukrepov državne pomoči. Strankam, ki zastopajo vse sektorje gospodarstva.

Računovodske storitve

Zardi potreb trga, ki se dinamično razvija, smo v KPMG ustanovili posebno skupino, ki se osredotoča na sodelovanje s strankami pri upravljanju računov, obračunu plač in dokumentaciji vezani na kadre ter izpolnjuje zahteve glede poročanja, določene v davčnih in drugih zakonskih določbah.

Oddelki za poslovno podporo

Oddelki za podporo funkcijam, kot so finance, uprava, IT, kadrovska služba, trženje in komunikacije, si prizadevajo za hiter in učinkovit razvoj našega podjetja. Vsi oddelki so v pisarni KPMG.