Assurance – hantera risker genom gransknings- och bestyrkandetjänster

KPMG:s tjänster inom assurance bidrar till att upprätthålla förtroende genom att kvalitetssäkra information som används av aktieägare, investerare och andra intressenter. Vi gör detta genom att som oberoende part granska och bestyrka information för att stärka kvaliteten av intern och extern rapportering utifrån era behov.

Assurance – vad behöver ni hjälp med?

Hör av er till oss för att prata med någon av våra experter.

Verksamheter tvingas i dag förhålla sig till allt högre krav på en effektiv styrning, uppföljning och internkontroll för att uppfylla mål, regelverk och standards, liksom förväntas kunna upprätta en transparent rapportering av både finansiellt och icke-finansiellt resultat.

KPMG arbetar brett med olika typer av bestyrkandetjänster inom assurance som ligger utanför den traditionella finansiella revisionen, samt med granskning och rådgivningsprojekt avseende intern styrning och kontroll.

Assurance-teamet arbetar med:

  • Verksamheters ansvar och behov av intern styrning och kontroll,
  • kvalitetssäkring av hållbarhetsrelaterad information,
  • förtroenderisker och aktuella utmaningar som våra kunder ställs inför. 

 

Vi är experter på företags ansvar för intern styrning och kontroll avseende finansiell rapportering och specialister på granskning av olika typer av information.

Vi sätter samman multidisciplinära team skräddarsydda efter våra kunders behov i varje gransknings- och bestyrkandeuppdrag samt agerar som specialister, exempelvis där KPMG hjälper bolag som är på väg till börsen.