Följer dina projekt tidsplan och budget? Ändras behovsbilden, omfattning eller har du problem med aktörer som inte levererar enligt avtal?

En investering som inte realiseras i tid med realiserad nytta till ursprunglig kalkyl är ofta en mindre bra investering. Felinvesteringar kan medföra både uteblivna effektiviseringar i verksamheten och negativa effekter på konkurrensförmågan.

Vi på KPMG hjälper dig!

Kontor i Sverige

Kontakta oss

Integrerad Digitalization Project Assurance

KPMG:s Project Advisory & Assurance erbjuder en beprövad metodik för att adressera utmaningar och förbättringspotential i hela projektlivscykeln, från behovsanalys till avslut. De tjänster som KPMG erbjuder inom Digitalization Project Assurance anpassas efter dina IT- och digitaliseringsprojekts specifika behov och förutsättningar.

Vi utvärderar era projekt utifrån ett antal förmågor som är kritiska för framgångsrik projekthantering i organisationer. Våra ramverk och metodik är både beprövade och baserade på global best practice och KPMG:s erfarenhet i en lång rad svenska organisationer. 

Vi kan även utvärdera befintliga projektkontroller, avtal- och regulativa krav på efterlevnad och bistår samtidigt med en förbättrad översikt av komplexa och problemtyngda projekt – och hjälper er gärna med det konkreta förbättringsarbetet som ofta blir ett resultat av analysen. 

Vårt mål är att hjälpa din organisation att lyckas med investeringen och att spara både tid och pengar på er digitaliseringsresa och för er IT-portfölj. Alla projekt är unika – vi anpassar våra tjänster efter projektets komplexitet, organisationens förutsättningar och era affärsmål.