Under resan mot digitalisering kan en av de största utmaningarna vara att förstå nuläget. När affärsprocesser designas förväntar man sig ofta att de ska fungera på det sätt som är tänkt, men så är inte alltid fallet.

Med hjälp av Process Mining kan KPMG ge er en datadriven förståelse för hur era processer fungerar, detta genom nyttja loggar i ert affärssystem och att visualisera flödet från start till mål. Då analysen endast fokuserar på det verkliga flödet av data så exkluderas alla antaganden och gissningar från analysarbetet. Process Mining är dessutom både process- och systemagnostiskt, vilket innebär att metoden kan användas till allt från backoffice- och midoffice- till kundinriktade processer.

KPMG kan därmed hjälpa er att identifiera risker och kontroller i processflödet och samtidigt identifiera möjligheter till automatisering och effektivisering inom bolaget.