Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalys

En väsentlighetsanalys kan användas som grund för ett strukturerat hållbarhetsarbete. KPMG hjälper er att integrera den i er verksamhetsstyrning!

Väsentlighetsanalysen kan användas som grund för ett strukturerat hållbarhetsarbete.

Att prioritera rätt och fokusera på de väsentliga aspekterna är avgörande för en framgångsrik start på hållbarhetsarbetet

Väsentliga frågeställningar är de som berör verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala avtryck och som kan påverka intressenters beslutsfattande. För att avgöra vilka aspekter som bör prioriteras är väsentlighetsanalysen ett centralt verktyg. 

Väsentlighetsanalysen kan användas som grund för ett strukturerat arbete, för att tydliggöra hållbarhetsaspekter i den övergripande strategin eller för att upprätta en fokuserad rapportering enligt exempelvis GRI, den nya lagen om Hållbarhetsredovisning eller för rapportering till Dow Jones Sustainability Index.

Analysen kan genomföras på olika sätt och i olika omfattning. Vi på KPMG har utvecklat en metod för att underlätta för våra kunder att integrera resultatet av en väsentlighetsanalys i affärsplan och verksamhetsstyrning. I takt med skärpta krav inom hållbarhetsområdet blir detta allt viktigare.

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!

Kontakta oss