Intressentdialog

Intressentdialog

Står er verksamhet inför ett viktigt beslut där många intressenter kan påverkas? KPMG har lång erfarenhet av att utföra intressentdialoger. Läs mer!

KPMG har lång erfarenhet av att utföra intressentdialoger.

Intressentdialoger är ett viktigt verktyg för att förstå nuläget

Står din verksamhet inför ett viktigt beslut, undrar ni över ert anseende eller om ni prioriterar rätt frågor ur era intressenters perspektiv? Kanske söker ni nya partnerskap och önskar vidga era vyer tillsammans med andra?

Företag och organisationer samexisterar i en verklighet beroende av andra. Det är många intressenter som påverkas av, och som kan påverka verksamheters möjligheter till framgång – till exempel kunder, ägare, medarbetare, leverantörer, ideella organisationer, media och lagstiftare. Utifrån detta är intressentdialoger ett viktigt verktyg för att förstå nuläget, utmaningarna och möjligheterna. Det är dock inte alltid lätt att avgöra vilka målgrupper och frågeställningar som ska prioriteras – och på vilket sätt?

KPMG har lång erfarenhet av att utföra intressentdialoger. Både inom ramen för strategi- och affärsplaneutveckling men också i syfte att driva innovation och etablera nya samarbeten. Vi hjälper våra kunder med exempelvis:

  • Intressentkartläggning och mappning av attityder
  • Djupintervjuer i samtalsform
  • Kvantitativa undersökningar med större urval
  • Strategier för att förändra intressenters inställning till företaget
  • Intressentdialoger i workshopformat (bland annat för att hitta nya partnerskap och för lokal förankring i andra marknader, exempelvis genom KPMGs tjänst ’Innovation Factory’)
  • Utveckling av koncerngemensamma modeller för intressentdialog

Kontakta oss