Frida Ottow

Assistant Manager

KPMG i Sverige

Frida arbetar som Assistant Manager inom Hållbarhet hos KPMG:s Assurance Services. Frida har bred kompetens inom hållbarhet och har arbetat med flera av KPMG:s största kunder där hon har utfört väsentlighetsanalyser och strategikartläggning av hållbarhetsfrågor, samt utformning av styrdokument, mätetal och mål kopplat till de globala hållbarhetsmålen (SDGs:), riskanalys inom miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, anti-korruption och ekonomisk hållbarhet. Frida stöttar även kunder inom arbete med EU:s taxonomi och TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), hon har också gett råd kring processflöden och beräkningsmodeller avseende hållbarhetsdata och information. Frida har dessutom erfarenhet av att utföra miljö- och sociala hållbarhetrevisioner och platsbesök i enlighet med bland annat företagets uppförandekod, ILO:s kärnkonventioner, UN Global Compact och svensk miljölagstiftning.

Kompetensområden:

Hållbarhet Rådgivning Risk Assurance Risk Consulting Nationella Marknader Internationella Marknader 

  • MSc Business and Management in a Global Society – Sustainability, Uppsala universitet

  • Certifierad SA8000 Auditor