Fokusområden

Fokusområden

Vi kan erbjuda specifik kompetens inom flera olika fokusområden, inkluderande bl.a. skatt, inköp och leverantörsled, investeringar och klimat.

Vi kan erbjuda specifik kompetens inom flera olika fokusområden.

Hållbarhet rymmer ett flertal olika fokusområden

Beroende på vilken verksamhet man utövar, kan vissa områden vara mer centrala än andra. Kraften hos KPMG ligger i den breda kompetens och långa erfarenhet vi kan erbjuda både i Sverige och globalt. Vi arbetar utifrån ett integrerat synsätt på hållbarhet och hos oss möter du ett väl sammansatt konsultteam där den traditionella konsulten och hållbarhetsspecialisten arbetar sida vid sida. Hos oss får du aldrig generella råd och lösningar som passar alla.

Vi är måna om att skapa värde genom ett handplockat, multidisciplinärt team. Det gör att vi kan erbjuda specifik kompetens inom exempelvis områden som skatt, inköp och leverantörsled, investeringar, anti-korruption, klimat, ESG due diligence, gröna obligationer, vatten och konfliktmineraler.

Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss