Miljö och klimat

Miljö och klimat

Hur klimatsmart arbetar ni? KPMG:s specialister kan hjälpa er med en av vår tids största utmaningar – att minska klimatpåverkan.

KPMG kan hjälpa er med en av vår tids största utmaningar – att minska klimatpåverkan.

Miljö- och klimatfrågan i ditt företag

Reducering av klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar och det ställs allt större krav på bolag att minska sina utsläpp. Samtidigt är det ett område där det finns stor potential att finna nya affärsmöjligheter. Att ta fram mål och strategier för klimatarbetet och beräkna klimatutsläpp är en stor uppgift för många bolag att ta sig an, där vi på KPMG kan hjälpa till. 

Vi på KPMG kan bistå med exempelvis: 

 • Klimatrelaterade uppdrag, exempelvis att ta fram strukturer och processer för klimatrapportering, oberoende granskning av klimatnyckeltal, stöd vid klimatberäkningsmodeller i enlighet med exempelvis GHG Protocol.
 • Stöttning inom EU:s taxonomi – se nedan avsnitt kring taxonomin.
 • Stöttning inom identifiering och utvärdering av klimatrisker – se nedan avsnitt kring TCFD.

Tveka inte att höra av er för att boka in ett förutsättningslöst möte där vi kan diskutera just ditt bolags situation inom miljö och klimatområdet: 

Torbjörn Westman, Head of Assurance Services,

+46 70 825 68 54, torbjorn.westman@kpmg.se.

 

EU:s taxonomi

Taxonomin är en del av EU:s handlingsplan för Hållbara Finanser, och som en del i detta vill EU göra en förflyttning av kapital till vad som klassificeras som grönt. För mer information om taxonomin och vilka företag som omfattas – se vår sammanfattning för företag och institutioner. 

Vad kan vi på KPMG kan hjälpa till med:

 • En nulägesanalys av hur ditt bolag omfattas av taxonomin med exempelvis en tillhörande workshop.
 • GAP-analys av vad bolaget har på plats utifrån taxonomin.
 • Formulering och utveckling av en färdplan för implementering av taxonomin.
 • Stöttning vid implementering av taxonomin.
 • Stöttning vid rapportering i enlighet med taxonomin. 

Är ditt bolag verksamt inom den finansiella sektorn och behöver stöd inom området? Då hittar du mer specifik information och kontaktuppgifter till våra specialister här.

För mer information:

 

Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

TCFD:s rekommendationer inkluderar fyra tematiska områden för uppföljning och redovisning. Organisationer kan utgå från dessa för att utveckla mer effektiv klimatrelaterad finansiell uppföljning och redovisning.  

Vår approach till att ta sig an TCFD kan beskrivas i fyra steg: 

 1. Nulägesanalys av organisationen kopplat till TCFD.
 2. Baserat på nulägesanalys utvecklas en ”roadmap” för implementering.
 3. Bistå vid implementering, med exempelvis följande: 
  • Styrning: stödja vid utformning av styrning relaterat till både klimatrelaterade risker och möjligheter, kopplat till befintliga styrsystem.
  • Strategi: Utförande av scenarioanalys av enklare eller mer avancerad karaktär.
  • Riskhantering: stödja vid integrering av klimatrelaterad riskhantering i det befintliga riskhanteringssystemet.
  • Mål och mätetal: identifiera mål på kort, medium och lång sikt kopplat till klimatrelaterade finansiella risker. 
 4. Stöttning samt granskning vid redovisning.

För mer information:

Kontakta oss